Branschen har startat året positivt – i synnerhet SDA

Branschen2019sofar-1

Ordförandes ord:
Småapparater (dammsugare, personal care, strykutrustning, kaffemaskiner etcetera) har starkt ökat sin betydelse för branschomsättningen inom APPLiA de senaste åren. Det senaste året 2018 “räddade” SDA hela branschomsättningen till ett positivt resultat, som landande på +2,3%. En stor del av ökningen över åren ligger i introduktionen av nya, innovativa produktkategorier – espressomaskiner, juicers, robotdammsugare med mera. Och trenden mot en ökande andel för SDA står sig också under starten av 2019.

Branschen2019sofar-2

För hela vitvarubranschen var både januari och februari starka månader i jämförelse med samma månader 2018, och uppvisade ökningar på 3,1% (januari) respektive 7,0% (februari). Ökningen beror nästan uteslutande på den höga ökningstakten för just småapparater (SDA). Däremot uppvisar de tyngre vitvarorna (MDA), som omfattas av Kemikalieskatten för elektroniken, fortsatt en svagare försäljning som ligger i paritet med fjolåret.

Ökande andel utländsk e-handel
En av anledningarna till att MDA uppvisar en sämre utveckling än SDA finner vi i Postnords e-handelsbarometer 2018. Vi svenskar får nämligen leveranser från utländska e-handelssajter i en kraftigt ökande omfattning – främst från Tyskland, Storbritannien och Danmark. Denna handel från utlandet till konsumenter, som är helt befriad från Kemikalieskatt och svensk moms, omfattas inte av APPLiA:s statistik, men påverkar de svenska branschföretagens och den svenska handelns utveckling negativt. Postnord konstaterar också att just prisdifferensen är den viktigaste anledningen till att beställningen görs från en utländsk sajt. Från den 1 augusti i år föreslår regeringen dessutom att Kemikalieskatten höjs till att belasta den “svenska” varan med 550kr (inkl moms på skatten) och ytterligare spä på prisdifferensen. APPLiA har, tillsammans med alla andra viktiga industri- och handelsaktörer, reagerat kraftigt gentemot regeringens planer.

Vill du läsa den kompletta rapporten som ges ut av Postnord i samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Svensk Digital Handel, så klicka här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone