Branschrapport: RUT-avdraget för service 2019

Farrell-Domestic_appliance_repairs

APPLiA – Home Appliances Sweden presenterar nu branschrapporten om utvecklingen av RUT-avdraget för service på vitvaror för 2019. RUT-avdraget infördes den 1 januari 2017 och dess målsättning är ju att öka reparationsbenägenheten för vitvaror, som då skulle bidraga till en förbättrad cirkulär ekonomi kring dessa produkter i svenska hem.

Branschen har tidigare kritiserat en del svaga punkter i detta skatteavdrag, som skulle kunna göras betydligt effektivare för att uppfylla sin målsättning. Bland annat har APPLiA krävt;
* att även reskostnader för inställelse och hemkörning skulle ingå i avdragsunderlaget – inte minst i glesbygd med långa inställelseresor är detta väsentligt men också i storstäder där höjda P-avgifter och trängselskatter gjort inställelseresorna betydligt dyrare.
* att också arbeten utförda på vitvaror i serviceföretagets lokaler skall kunna utgöra underlag för RUT-avdrag då dessa ofta är komplicerade och dyra reparationer av till exempel intermittenta fel, som kräver ingående diagnos.

I samband med utvecklingen mot allt fler uppkopplade vitvaror i hemmen, ser APPLiA nu också ett stort behov att också inkludera serviceinsatser på “appar och andra programvaror i en telefon eller dator som övervakar och styr vitvaror” (Skatteverkets text) som idag är undantagna från möjlighet till RUT-avdrag.

– Vår rapport visar att RUT-avdraget för service på vitvaror inte är någon kioskvältare precis och det är tveksamt om all extra administration för serviceföretagen och Skatteverket motsvarar de stolta målsättningarna, som proklamerades vid införandet av avdraget. Senast vi gjorde en undersökning 2018 upplevde nära nog hälften (44%) av alla serviceverkstäder att ingen som helst ökad reparationsfrekvens skapats av RUT-avdraget bland svenskarna och 39% upplevde endast en marginellt märkbar ökning, säger Kent Oderud som är ordförande i APPLiA – Home Appliances Sweden.

Nedan kan du läsa några huvudpunkter ur APPLiAs rapport, som också går att se i PowerPoint-format genom att klicka här.

APPLiA-rapport-RUT-avdrag2019a

RUT-avdragets knappa sex miljarder landar främst på “Städ” – inte “Vitvaruservice”
Vitvaruservice är tämligen akterseglad när det gäller utbetalning av RUT-avdrag till svenska hushåll och hamnar på 7:e plats efter Städ, Trädgårdshjälp, Flytt, IT, Snöröjning och Barnpassning. Alla sektorer (förutom snöröjning) har ökat sammanlagt med drygt 12 procent sedan höjningen av RUT-beloppet till 50 tkr infördes den 4:e juni 2019 med retroaktiv verkan från den 1 januari 2019. RUT-avdragen för vitvaruservice har ökat mindre än så.

APPLiA-rapport-RUT-avdrag2019b2

Enbart 0,7 procent härrör från vitvaruservice
Av de samlade utbetalningarna för de olika RUT-avdragen står service på vitvaror för endast 0,7 procent under 2019. Detta är långt under regeringens målsättning för denna åtgärd, som kraftigt skulle bidraga till en höjd benägenhet att reparera vitvaror istället för nyköp och ge en skjuts åt den cirkulära tanken.

APPLiA-rapport-RUT-avdrag2019c

Ökningstakten för avdragen för vitvaruservice avtar
Ökningstakten avtar för RUT-avdragen avseende vitvaruservice 2019 (+45% 2018, +11% 2019) trots att totalbeloppet för avdragsmöjligheterna dubblerades från 25 tkr till 50 tkr från januari 2019 enligt riksdagsbeslut. Det tycks som om vi verkar ha pendlat in på någon slags högstavärde under 2019 och, om inga förändringar göres i regelverket, såsom APPLiA föreslagit, så kommer RUT-avdraget för vitvaruservice också i fortsättningen tyvärr inte att leva upp till sin fulla målsättning.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone