Branschsamarbete i Norden

APPLiA-Norden

APPLiA driver tillsammans med sina systerföreningar i Danmark, Finland och Norge sedan många år tillbaka ett samarbete på kanslinivå. Förutom regelbunden kontakt mellan kanslierna träffas personal en till två gånger per år och har avstämningar i aktuella frågor för branschen. Marknadsstatistik är en återkommande punkt där vi nu levererar en statistik till de företag som verkar i hela Norden och är representerade i branschföreningarna i samtliga länder.

Frågor på miljöområdet har under den senaste femårsperioden aktualiserats i allt högre utsträckning med frågor såsom Ftalater, kemikalieskatt, filter för plast på tvättmaskin, ecodesign och energimärkning.
Frågor kring EU-lagstiftning (direktiv) som ska implementeras i länder är också en ständig diskussionspunkt med frågor som producentansvar, RoHS, Reach och Konsumentbestämmelser.

Vi diskuterar löpande hur våra myndigheter arbetar för att ha kunskap om något land har hittat bra lösningar och vilka lösningar som fungerat mindre bra. Allmän benchmarking är till godo för oss alla och gagnar branschen som helhet.

Om Ni behöver kontakta någon av våra systerorganisationer tveka inte att ta en kontakt med kansliet eller direkt.

Norge: www.elektronikkbransjen.no
Danmark: www.applia-danmark.dk
Finland: www.etkry.com

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone