Branschspaning in i 2020 – i sju delar

Framtiden

En tolftedel av året har redan passerat och en del nyårslöften kanske är glömda redan… några andra är kanske på “G” fortfarande? Dags då att kolla några highlights av vad som kommer att påverka branschen år 2020 och framöver – en framtidsspaning med några nedslag i det som väntar för en framåt och betydelsefull bransch, vars produkter gör daglig tjänst i 4,8 miljoner svenska hushåll och otaliga fritidsboenden och kontor.

1. RUT-avdraget förändras (igen)
Regeringen har gett tydliga uppdrag till en utredning att föreslå en höjning av RUT-avdraget till 75000kr per år (idag 50000kr) och dessutom föreslå flera nya tjänster, som skall omfattas av avdragsmöjligheterna. Tvättning utanför hemmet, montering av möbler och möblering av bostäder samt transport av möbler till andrahandsbutiker är exempel på de nya tjänsterna som ska ingå. De nya reglerna gällande det höjda taket och de utökade tjänsterna ska gälla från 1 januari 2021.

APPLiA driver fortsatt processen för ett effektivare utfall av RUT-avdraget för service av vitvaror. Se vår senaste branschrapport om RUT-avdraget här.

2. Smartare vitvaror
Redan under 2019 var huvuddelen av de sålda vitvarorna inom flera kategorier uppkopplingsbara. Räkna nu med att “smart-trenden” inom hemmets väggar får ytterligare skjuts under 2020. Nu kan konsumenter och användare själva bestämma hur “smarta” de vill vara där hemma. För de nya, multifunktionella vitvarorna ger nya möjligheter när de kopplas upp i hemmets nätverk och börjar kommunicera med sin omvärld och med varandra; tvättmaskinen snackar med torktumlaren och ställer automatiskt in ett passande torkprogram. Kylskåpets kamera ger bra överblick över innehållet och föreslår nya livsmedelsinköp. Ugnen visar upp läckra recept från Köket.se eller andra sajter och tips till tillagningen, och induktionshällen styr också köksfläktens varvtal och arbete. Husets robotdammsugare läser av husets WiFi-täckning i olika rum medan den lägger upp planen för dagens städning. Servicepersonal kan koppla upp sig mot vitvaran och fastställa en eventuell feldiagnos och också lösa problemet på distans eller till exempel uppdatera med nya tvättprogram.

Baserat på en forcerad utvecklingstakt i branschen och knytningen av många nya innovativa startup-företag med många nya idéer till branschens producenter, så finns anledning för APPLiA att räkna med en stark tillväxt under 2020 av nya funktioner som ger bekvämlighet, energibesparing och säkerhet till användarna av de nya vitvarorna. Räkna med mycket spännande att uppleva på IFA-mässan i Berlin i september.

3. Utbildning för servicetekniker / connected home till hösten 2020
Behovet av servicetekniker i branschen är stort. Behovet av servicetekniker med kompetens inom det uppkopplade hemmet är ännu större. Regeringen har nu godkänt APPLiAs och Yrkeshögskolans ansökan om att få medel till att starta en kvalificerad yrkesutbildning för servicetekniker med speciell kompetens inom uppkopplade vitvaror. Den första antagningen görs i södra Sverige (Lund) till höstterminen 2020 men kan också bedrivas som distansutbildning från andra delar av landet. Nu gäller det för APPLiA att vara med och detaljplanera utbildningen och skapa förutsättningar för en intensiv marknadsföring gentemot intresserade studerande, och för branschens serviceföretag att skapa utvecklande praktikplatser för de studerande under utbildningen.

4. Sista året med A+++
Den europeiska energimärkningen gör det enkelt för konsumenten att jämföra olika produktalternativ vid inköpet – 2020 blir sista helåret med nuvarande märkning, vilket temporärt kommer att göra det något svårare att göra motsvarande jämförelse. Från den 1 mars 2021 är nämligen tiden ute för alla +++ och vi återgår till en skala A till G för tvättmaskiner, diskmaskiner och kylskåp/frysar. För övriga kategorier med energimärkning lever den nuvarande märkningen vidare ett tag till. Det innebär givetvis en pedagogisk utmaning för Energimyndigheten och branschen att visa att dagens A+++ kan motsvara ett C eller D i det nya beräkningssättet, samtidigt som en del andra produktkategorier fortfarande har kvar de “gamla” betygen med A+, A++ och A+++ ett tag till. APPLiA är givetvis med i myndigheternas planering för detta.

5. Hållbarhet och pensionsplan för vitvaran
Det europeiska EcoDesign-direktivet möter många av de hållbarhetskrav som diskuteras i riksdagskorridorer, i styrelserummen, på utvecklingsavdelningarna och vid svenskarnas middagsbord och ska implementeras under åren som kommer. Frågor om vitvarornas och hushållsmaskinernas livscykel, förväntad livslängd och reparerbarhet kommer att få sitt svar. När väl vitvarorna pensioneras hamnar de oftast som begagnade på Blocket.se eller någon annan sajt för “återbruk” eller så hamnar de i branschens insamlingssystem i El-Kretsens regi. Där sker en miljömässigt riktig recycling av de återanvändbara komponenterna och materialen, som kommer att användas i produktionen av nya produkter. Då vi vet att en del av de utrangerade maskinerna ändå hamnar hos mindre nogräknade uppköpare utomlands, måste också tullen få ökade befogenheter att stoppa sådan olaglig skrotexport från Sverige. APPLiA understödjer tullens ambitioner och supportar med checklistor och kontrollprotokoll för “skrotbedömning” och koll av funktion på det som ska exporteras.

6. Självförverkligande i köket
Köket i svenska hem är inte längre en plats för tung produktion av husmanskost – det är ett centralt umgängesrum för hemmets medlemmar och dess gäster. Vitvarorna och de elektriska hushållsapparaterna skall fungera klanderfritt – och passa in i omgivningen, se attraktiva ut och underlätta matberedningen och köksarbetet i övrigt. Marknadstrenden i Sverige går mot mer värdefulla och innovativa produkter. Marknadsanalytikerna ser också en global trend till att “det dyra”, väldesignade och självförverkligande gäller när det kommer till inbyggnadsprodukter och det som står framme på köksbänken. Den trenden ser vi fortsätta under 2020 och framåt. Följ med i denna utveckling via APPLiAs månatliga branschstatistik, som presenteras här på APPLiAnytt.

7. Kemikalieskatten
Två viktiga händelser kring elektronik- och vitvaruskatten (LSKE) sker under 2020;

a) Regeringens förslag på att inkludera utländsk e-handel till svenska konsumenter har visserligen fått hård kritik från flertalet av de berörda remissinstanserna för sin komplexitet och svåra kontrollerbarhet, men är ändå planerat att genomföras nu till hösten. Riksdagen måste förstås godkänna detta och för att detta skall ske utan försening så måste en omröstning ske snarast under våren.

b) Kemikalieinspektionen har, som APPLiAnytt tidigare meddelat, fått uppdraget att utreda om införandet av LSKE gett några positiva miljöeffekter. Den utredningen pågår för närvarande med ett urval produkter (datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare) och skall vara klar att presenteras till regeringen i oktober 2020. Här ska produkternas kem-innehåll inköpta före starten av LSKE jämföras med nyinköpta produkter från 2019/2020.

Räkna också med en ytterligare höjning av LSKE-skatten till årsskiftet 20/21 då den redan beslutade indexuppräkningen av skattesatserna och/eller viktgränserna sker.

APPLiA bevakar fortsatt dessa frågor intensivt och du kommer givetvis att regelbundet kunna läsa om detta här på APPLiAnytt.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone