CES 2021 – Bosch: AI och hållbarhet i fokus

CES2021-Bosch_Sustainable

Under Bosch digitala presskonferens på CES 2021, med rubriken “Sustainable ‘like a Bosch’: Smart, climate-friendly solutions for health, home, industry, and mobility”, sade Dr. Michael Bolle, member of the board of management of Robert Bosch GmbH, att användande av teknologi för att förbättra människors liv är själva kärnan i företagets strategiska imperativ “Invented for life”, och han berättade om hur företaget genom användande av teknologier som AI och konnektivitet tar itu med vår tids stora utmaningar, inte minst de som handlar om vår hälsa och vår planets hälsa.

Bosch meddelade för 18 månader sedan att man hade för avsikt att vara helt klimatneutrala i slutet av 2020. Bolle berättade att de höll vad de lovade och att Bosch drygt 400 faciliteter, såväl fabriker som kontor, inte längre lämnar några koldioxidavtryck, och att de är det första, stora industriella företaget som uppnått detta ambitiösa mål.

CES2021-Bosch_MichaelBolle

Nu när Bosch nått detta mål skiftar de fokus till en än större utmaning, utsläppen i hela värdekedjan. Målet är att till 2030 minska dessa utsläpp (som är cirka 100 gånger större än vad Bosch faciliteters utsläpp var för 18 månader sedan) med 15 procent.

– Klimatåtgärder kostar pengar, men att inte göra någonting kommer kosta mer, säger Dr. Michael Bolle.

För två år sedan lanserade Bosch sin hyllade reklamkampanj “Like a Bosch” på CES, och nu lanseras uppföljare i serien med fokus på “live sustainable like a Bosch”, berättade Bolle.

AI + IoT = AIoT
Michael Bolle förklarade att vid sidan av hållbarhet och klimatåtgärder är utveckling av AIoT – där Artificiell Intelligens möter Internet of Things – ett mycket viktigt fokusområde för Bosch.

Bosch utgångspunkt är att AI inte primärt skall säga till maskiner vad människor gör, utan förklara den fysiska världen för maskinerna. Målet är att AI skall förbättra människors liv, och för att vara trogna det målet har företaget skapat en etisk kod för AI, för utveckling och implementering av AI, speciellt i fall där tvivel och dilemma förekommer.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone