CES 2021 – Trender: Den nya konsumenten

CES2021-RetailTrends

Under en digital konferens på CES 2021 – med rubriken “Retail Trends: The New Shopper” – talade Deborah Weinswig, CEO på Coresight Research, om trenderna inom konsumentbeteende (i USA och i Asien) som setts under pandemin 2020 och som sannolikt kommer finnas kvar även i framtiden.

Deborah berättade att ingen bransch var tvungen att svänga snabbare än detaljhandeln 2020, och ett område som verkligen hamnat i fokus är hälsa, vämående och träning.

– 60 procent av millenniumgenerationen och Generation Z (alltså människor födda 1982-1994 respektive 1995-2014) i Kina spenderar 3-9 timmar i veckan på aktiviteter som har med välmående och träning att göra, säger Deborah Weinswig.

Konferensen sändes 12 januari på CES 2021, men var inspelad 16 december ifjol, varför det delgavs en prognos – istället för faktiskt utfall – gällande julförsäljningen, och prognosen var att online ökar 33 procent under mellandagarna samt att online kommer fortsätta öka under innevarande år.

De sex trenderna 2021 som presenterades var följande:
* Konsumenter kommer förändra de sätt de spenderar sina pengar på.
* Nya teknologier kommer omforma butiks- och köpcentrumslandskapet.
* Experimentella onlineformat kommer vara nyckeln till succé.
* Att göra gott kommer göra gott för affärerna.
* Handlare kommer finna nya vägar att bedriva sin verksamhet.
* Motståndskraftiga och flexibla logistikedjor kommer vara vitala tillgångar i en osäker värld.

En tänkvärd sak Deborah berättade var att, enligt deras undersökningar, är 56 procent av konsumenter villiga att betala 35 procent mer för hållbart utvecklade och tillverkade produkter.

En annan sak som framkom under konferensen berör det faktum att det finns plats för förbättring när det gäller de nya, digitala strategierna.

– 78 procent av konsumenterna i USA som använder sociala media för att shoppa avstår ibland från att handla på grund av att inbyggd funktionalitet för att enkelt göra så saknas, säger Deborah Weinswig.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone