CES 2021 – Hemmet som nytt huvudkontor

CES2021-TheNextBigThing1

“The Next Big Thing: Home as the New Headquarters” hette en digital konferens på CES 2021, där Brian Cooley, Editor at large på CNET, talade om hemmet som i och med pandemin blivit centrum för allting med Jennifer Kent, Senior Director på Parks Associates, Paul Lee, Head of Technology Media and Telecommunications Research på Deloitte LLP och Megan Wollerton, Senior Writer på CNET.

– Att ändra beteenden i hemmet med hjälp av teknologi är inget nytt, men innan pandemin var det endast de mest ambitiösa futurister som skulle kunnat förutse vad som hände 2020. Gym blev klockor och restauranger hamnade i påsar. Kontor blev frimärkesstora bilder med konstiga bakgrunder. Middagsbordet är nu en skola, och doktorn är i din hand, säger Brian Cooley.

Enligt Nicholas Bloom, ekonom på Stanford, ökade vi från 5-40 procents arbete i hemmet, och enligt Parks Associates hade endast 15 procent använt “telehealth” innan 2020 – en siffra som under pandemin steg till 41 procent. Brian Cooley ställde frågor till sina tre paneldeltagare:

Vad fungerar inte så bra i hemmet idag?
– Spontana samtal, som de i hissen eller på väg till att ta en kaffe på jobbet. Mötesrummet kan ersättas av Zoom, men business handlar om mer än vad som sker där, säger Paul Lee.

– Utbildning på distans fungerar inte helt klockrent i längden. Och inom digital hälsa finns det en hel del kvar att göra innan det fungerar som tänkt. Även om man i hemmen har uppkopplade enheter som till exempel mäter blodtrycket etcetera så saknas själva infrastrukturen som gör att all data kan ses av doktorn. Det är ett mycket manuellt tillvägagångssätt idag och det behövs utveckling och sammankoppling av enheter, data och människor, säger Jennifer Kent.

Hur ser det egentligen ut i det smarta hemmet?
– Många konsumenter gillar de smarta hemprodukter de köper, men upplever att de stora sakerna saknas – som produkter som förenklar att laga mat, tvätta och städa. Röstassistenter, övervakningskameror och liknande i all ära, men de stora, smarta sakerna saknas, säger Megan Wollerton.

Enligt Parks Associates har ungefär 30 procent av hemmen någon form av smarta hemprodukter, och störst tillväxt har de under det gångna året sett inom övervaknings- och säkerhetsområdet. En smart produkt gör dock inte ett smart hem, och folk har börjat inse att det handlar om en mängd olika produkter som kopplas samman.

CES2021-TheNextBigThing2

5G även i hemmet
Tidigare, med 3G och 4G, har G i människors medvetande stått för en mobil företeelse, men med 5G är tanken att det även kommer bli en plattform för tjänster i hemmet, spås det. Är det korrekt?

– Definitivt. Priset per GB data blir lägre med 5G än med 4G och i Japan, som ligger långt fram inom 5G, ser man att det fått till följd att mängden data som konsumenter använder varje månad i princip har tiofaldigats med 5G, säger Paul Lee.

– 5G kommer innebära större valmöjligheter för kunder inom en rad olika tjänsteområden, säger Jennifer Kent.

– 5G kan innebära att det smarta hemmet upplevs som enklare för konsumenten. Istället för WiFi, Z-wave, Zigbee plus hubbar, extenders etcetera kan man använda sig uteslutande av 5G, och på så sätt ta bort protokollförvirringen, säger Megan Wollerton.

– Man kan ju tycka att WiFi och hubbar med mera känns väldigt 90-tal och att nya produkter idag bör kommunicera direkt till Internet utan att ta omvägen via olika former av trådlösa nätverk och enheter i hemmet, kommenterade Brian Cooley.

När det gäller digital hälsa kom panelen fram till att telefonen är en perfekt produkt för detta ändamål i och med att den kan användas av alla och alltid ger samma upplevelse. Video kan vara mycket bra, men det kan även bli en dålig upplevelse på grund av dålig hårdvara eller mjukvara, dålig belysning etcetera.

– En intressant betraktelse är att det finns fall där en patient upplever så många stressande hinder på väg till sitt digitala möte – i form av problem med hårdvara, uppkoppling, appar och liknande – att när mötet väl börjar har patienten fått högt blodtryck av allt strul, säger Paul Lee.

Panelens slutsats när det gäller online shopping är att det är en av de trender som kommer finnas kvar även efter pandemin. Förfarandet att handla på nätet och antingen få hemleverans eller plocka upp varorna vid butiken innebär att man minskar smittorisken, men framförallt spar man tid. Och tid är guld.

Slutligen, vad saknar ni mest när det gäller det smarta hemmet?
– Jag vill se riktigt smarta, stora vitvaror, avslutade Megan Wollerton.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone