Debattartikel i Svenska Dagbladet

Pixabay_Peggy_Marco-Choice_flags

Branschföreträdarna i styrelsen för APPLiA-Sverige publicerade den sista augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur viktig den inre marknaden i Europa är för våra branschföretags möjligheter att förverkliga våra högt ställda ambitioner inom miljöområdet. Och hur svårt detta förverkligande blir med de tilltagande nationella särkrav, som vi ser dyker upp i en ökande omfattning.

Nationella särregler hindrar hållbar utveckling
I vår artikel finns exempel på sådana särregler från några olika länder, som gäller vår bransch. Men vi är allra mest bekymrade när det gäller vårt eget land. I de svenska regeringskorridorerna förbereds nu förslag på en kraftig utökning av den svenska kemikalie-/elektronik-/vitvaruskatten till att också omfatta alla små hushållsapparater som säljs i Sverige. Regeringen förbereder också ett förslag på ett svenskt pantsystem för småelektronik. Detta är alla exempel på nationella särregler som alla producenter måste anpassa sig till. Men alla dessa olika nationella särkrav för de enskilda marknaderna tar kraft från vår branschs möjligheter att uppnå våra högt ställda globala miljömål.

EU:s styrka är helt avgörande
Den framgångsrika kraftsamling som redan gjorts på EU-nivå för till exempel produktsäkerhet, energieffektivitet och energimärkning visar att ett samlat europeiskt omtag är det som istället leder till framgång – inte att varje land springer sitt eget race. Den inre europeiska marknaden, med gemensamma regler, är en oerhörd styrka för att driva detta förändringsarbete. Det är inom den stora EU-marknaden (med tryck från över 500 miljoner konsumenter) som vi tillsammans och med gemensamma regler kan nå framgång i att ta fram hållbara framtidslösningar som fungerar.

Ta någon minut att läsa debattartikeln genom att klicka här. Och dela den gärna på Linkedin med dina följare.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone