Den globala vitvarumarknaden

Future-Kitchen

Ingen IFA-utställning i Berlin i år heller. Mässan skulle enligt den ursprungliga planen ha avhållits i veckan som gick. Men så blev det inte. Trist men sant. En liten tröst för oss alla som tidigare uppskattat ett besök på mässan, så släpps ändå en del intressanta rapporter om marknad, bransch och handeln. Som denna, som ger oss ett globalt perspektiv på marknaden för vitvaror och hushållsapparater.

Kraftig tillväxt globalt mot 883 miljarder Euro
Den globala vitvarumarknaden värderades till 544 miljarder euro 2019 och beräknas nå 882,7 miljarder euro 2027, med en CAGR på 7,8 procent från 2021 till 2027, enligt en ny rapport publicerad av Allied Market Research i god tid innan IFA skulle ha gått av stapeln. I rapporten “Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2027”, konstaterades att produktinnovationer inom vitvaru- och hushållsapparatsområdet kommer att vara bränsle för tillväxt under perioden.

Roshan Deshmukh, biträdande chef för konsumentvaror vid Allied Market Research, säger: “Växande tekniska framsteg inom branschprodukterna gällande bland annat energihushållning och smarta hushållsmaskiner med uppkopplingsbarhet till nätverk har i hög grad påverkat tillväxten positivt på produktmarknaden”.

Ökad disponibel inkomst avgörande
Dessutom gör den växande levnadsstandarden globalt och den ökande personliga disponibla inkomsten det möjligt för allt fler människor att köpa hushållsapparater. Studien visar att konsumenterna aktivt ersatte sina äldre hushållsapparater med smarta hushållsapparater under pandemiperioden, vilket ger vitvarumarknaden ytterligare uppsving.

Asien/Pacific störst
Regionmässigt i världen hade Asien-Stillahavsområdet den största marknadsandelen för vitvaror och Nordamerika hade den näst högsta andelen under 2019. När det gäller APAC-försäljningen skrivs i rapporten att “Många asiatiska länder visar också på en utveckling med starkt stigande inkomstnivåer och expansion av moderna detaljhandels- och exklusiva fabriksbutiker i hela denna region. Detta driver vitvarumarknaden framåt och det förväntas generera en stark utveckling i utvecklingsländer i Asien och Stillahavsområdet, inklusive Indien och Kina.”

Global online-handel över 200 miljarder om 6 år
Allied Market Research rapporterade att det globala e-handelssegmentet för vitvaror och hushållsapparater värderades till 113,3 miljarder euro 2019 och förväntas nå 202,3 miljarder euro 2027 och registrera en CAGR på 9,0 procent från 2021 till 2027.

Diskmaskiner ökar >10 procent per år
– När det gäller diskmaskiner för hushåll visar Allied Market Research att denna kategori värderades till 17,9 miljarder euro 2019 och beräknas nå 35,4 miljarder euro 2027 med en CAGR på 10,3 procent från 2021 till 2027. Rapporten räknar med att det kommersiella segmentet kommer att uppgå till 389,8 miljarder euro 2027, med en CAGR på 8,5 procent. Det kommersiella segmentet omfattar lägenhetsproduktion, hotell- och restaurangbranschen, sjukhus och kliniker, statliga och kommunala verksamheter samt tillverkningsindustrier, säger Deshmukh.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone