Den innovativa vitvarubranschen

Smart-Living-1

– Vi ser fram emot, och stödjer, den användarvänliga digitaliseringen av hemmet, som kommer att kunna leda till en ytterligare hushållning med energi och resurser i hemmet, säger Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

Och det går fort nu. Prognoserna på europeisk nivå för antalet hushåll med uppkopplade vitvaror talar om en kraftig tillväxt de kommande åren. Utbudet av vitvaror med funktion till uppkoppling är redan idag mycket stort och all utveckling strävar mot att uppkopplingsbara enheter blir standard i framtiden.

APPLiA Europe har under lång tid arbetat med denna fråga och har understött industrins utveckling genom att skapa förutsättningar för system-standardisering, flexibilitet och “interoperability” mellan system samt cybersäkerhet gällande de system och protokoll som kommer till insats. Nu gäller det att marknadsföra själva användarnyttan av dessa system, som kan få en stor påverkan på användarnas insats för miljön och bekvämlighet.

– Det är nu dags för begreppet “Smart Living” att ersätta “Smart Homes”. Inställningen hos framtida konsumenter är i grunden redan positiv för att leva bekvämt och miljösmart (se nedan), så det är bara att köra, uppmanar Kent Oderud!

Smart-Living-2

Smart Living
Smart Living med uppkopplade vitvaror kommer att bli branschens nästa tekniksteg in i 2020-talet och kanske ännu mer betydelsefull än 2000/2010-talets värdefulla tekniksprång inom energibesparing och användarvänlighet. Vi ger här tre exempel på dessa tekniksprång, som alla slagit igenom på den svenska marknaden på relativt kort tid och som gör oss till en redan stolt bransch;

Smart-Living-3

Induktion
Introduktionen av induktionsteknik i spishällar, som revolutionerat matlagningen i svenska hem och ökat bekvämligheten, har ökat sin andel av försäljningen från 29 procent 2006 till nära 90 procent 2018. För fristående spisar är andelen induktion fortfarande lägre (cirka 17 procent) men stigande.

Smart-Living-4

No Frost
No Frost funktioner i frysar och kyl/frys-skåp – en mycket uppskattad användarnytta – slog igenom 2006 i Sverige och har därefter ökat sin andel succesivt, så att vi för fristående frysar ökat andelen till nära nog 100 procent till 2014 (för kombiskåp och inbyggnadsfrysar något lägre) så att dåvarande EHL-statistiken slutade mäta andelen efter 2014 (*2018 är därför APPLiA:s uppskattning).

Energimärkningen
Men viktigast är att denna utveckling, liksom all annan utveckling av branschens produkter, har skett med att kontinuerligt förbättra produkternas energiförbrukning. Här har EU:s Energimärkning varit en stor fördel när det gäller att bibringa konsumenterna detta budskap. Vi har redovisat detta i en tidigare artikel på APPLiAnytt (som finns här) och visar här ett exempel på hur 2018 års försäljning av branschens tvättmaskiner är uppdelade på de officiella energiklasserna enligt EU:s energimärkning.

Smart-Living-5

Notera gärna att av all försäljning av tvättmaskiner, som skedde 2018 i Sverige, var 100 procent minst A-klassade energimässigt och hela 83 procent var till och med A+++ klassade! Nu inväntar vi EU:s nya, justerade, energiklassning till 2020 och antar också den utmaningen.

Men först gör vi Smart Living till vår närmaste utmaning 2019!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone