Rekordhög försäljning av energisnåla vitvaror

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-1

Branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden rapporterar nu om hur 2020-års branschförsäljning av vitvaror fördelar sig på de olika energiklasserna, som de klassats in i enligt den nuvarande europeiska energiklassningen. En sammanfattande kortversion av rapporten i PDF-form kan du också hitta här. Den kompletta rapportversionen tillställs medlemsföretagen via nästa utskick av den medlemsbundna APPLiA-info den 20 januari.

– Vi kan konstatera i vår rapport att försäljningen 2020 fortsätter på en rekordhög nivå när det gäller energiklasser på vitvaror, uttalar sig Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Vårt ökade hemmavarande har ökat nyttjandegraden av i stort sett alla våra vitvaror och då får energiklassningen ytterligare fokuserad betydelse – vi vill ju alla bidra till en bättre energianvändning så gott vi kan!

Här nedan presenterar APPLiAnytt några utdrag ur rapporten och ger några korta kommentarer till ett urval av de aktuella produktområdena:

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-2Rekord: 90,6 % av alla sålda tvättmaskiner 2020 har bästa energiklass

Tvättmaskiner i topp
Högsta energiklassen A+++ ökar sin försäljningsandel, för första gången till över 90 procent av alla nyförsålda tvättmaskiner i Sverige! Detta gör segmentet “tvättmaskiner” till det mest energieffektiva produktområdet inom alla kategorier vitvaror under 2020, enligt energimärkningen. Denna utveckling har understötts av att vi sett en stark utveckling av försäljningen under året mot mer högpresterande tvättmaskiner, där också maskiner med hygienprogram med god temperaturhållning efterfrågats mer och mer. Efterfrågan går dessutom mot maskiner med större kapacitet, 8kg och större. Noterbart är också att försäljningen av de toppmatade tvättmaskinerna ökar efter en längre period av nolltillväxt.

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-3Torktumlare med värmepump gör skillnad

Torktumlare med värmepump gör skillnad
Vi kan rapportera en mycket stark ökning i de högsta energiklasserna A+++ och A++ för sålda torktumlare i Sverige under 2020. De båda högsta klasserna ökar med inte mindre är 7 procentenheter gentemot förra året. Detta på grund av att försäljningen av torktumlare med värmepumpsteknik ökat starkt under året – med just värmepump kan de högsta energiklasserna uppnås. De traditionella kondenstumlarna utan värmepump, med energiklass B, backar. Evakueringstumlare (utblås-) återfinns knappt på marknaden längre. Sammanställningen visar att det fortfarande finns potential för ytterligare strömbesparing om en större andel värmepumpstumlare skulle försäljas.

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-4Alla diskmaskiner i plus-klass

“Det diskas energieffektivt i Sverige”
En alldeles färsk konsumentundersökning genomförd av medlemsföretaget Whirlpool visar att användandet av diskmaskiner, i spåren av det ökade hemmavarandet under pandemin, ökat med inte mindre än 78 procent per vecka. Bra då att nästan 100 procent (99,7%) av de sålda diskmaskinerna under 2020 har de energiklasser som är A+ eller bättre och ökningen i de två allra högsta klasserna A++ och A+++ är mycket tydlig, vilket också tydligt framgår av diagrammet här ovan. Trots en något inbromsad antalsutveckling på marknaden totalt för diskmaskiner (-0,5% volym) under 2020 så sker en stark utveckling mot mer högvärdiga diskmaskiner med högre energiklass.

Fler produkter redovisas
Genom att klicka här så kan du öppna en PDF-fil som visar på hur energiklasserna fördelar sig på försäljningen av fler segment av vitvaror; ugnar/spisar, köksfläktar och kyl- och frys. Energimärkningen för dammsugare redovisas dock inte längre, då EU-kommissionen drog tillbaka den nuvarande märkningen under 2019 och nu arbetar intensivt för att få fram en ny, mer relevant märkning. När denna kommer att kunna presenteras är fortfarande osäkert.

Ny energimärkning från 1 mars
Den europeiska energimärkningen kommer att fortsätta för vitvarorna, men från den 1 mars i år kommer helt nya energietiketter att gälla för de flesta vitvarorna (torktumlare, köksfläktar och ugnar/spisar fortsätter dock med de “gamla” märkningarna tillsvidare). I den nya märkningen har de bakomliggande testerna och beräkningarna ändrats för att passa dagens konsumentbeteende. Det kommer därför inte att gå att jämföra den nya energimärkningen med den gamla. Och skalan med energibetyget ändras till att bli A-G där alla “plus-markeringar” tas bort. De nya energietiketterna medlevereras redan idag vid sidan av de äldre i de produkter som sätts på marknaden, men får inte visas i butik eller e-handelssajter förrän den 1 mars. Sedan, från den 19 mars, får inte den äldre etiketten längre förekomma i handeln eller på sajter.

Mer information om detta finns från Energimyndigheten i tidigare inlägg i APPLiAnytt: Produkter med dubbel energimärkning.

APPLiA-rapporten sammanställd av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone