Dramatisk ökning av byggkostnaderna

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Källa: SCB

Ur SCB:s redovisning över utvecklingen av kostnaderna för byggmaterial i produktionen av flerbostadshus, framgår att det är trävaror (+83%), armeringsstål (+65%), betongvaror (+12%) och VVS-material (+9%) som bidragit till den stora ökningen av materialkostnaden jämfört med augusti 2020. Tillsammans med förändringarna av övriga insatsvaror har nu byggkostnaderna ökat med sammanlagt drygt 14 procent på ett år.

Framförallt trävaror har en galopperande prisutveckling – enbart mellan juli och augusti i år så ökade priserna med nästan 18 procent på en månad.

Vitvaror bidrar inte till prisökningen
I botten på listan över prisökningar i SCB:s redovisning finns el-material (+5,4%) och golvmaterial (+4,6%). Ännu längre ned på listan finner vi vitvaror som levereras till nyproduktion. Vitvaror bidrar inte till den kraftiga prisökningen av material i byggbranschen. Inom mätperioden visar denna varukategori endast en prisökning på blygsamma 1,5 procent, vilket är nära nog lika med den modesta ökningstakten som köks- och garderobssnickerier (+1,3%) uppvisar.

Sammanställt av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone