E-barometern Q1 2020: Pandemin påverkar

e-barometern-Q1_2020

E-handelsåret 2020 började starkt med en total tillväxt på 16 procent. Och sett till konsumenternas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 32 procent från februari till mars, ett resultat av coronavirusets spridning. Det visar E-barometern för första kvartalet, en publikation som ges ut av PostNord i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel.

Coronavirusets spridning har lett till ökad e-handel. Under mars månad var det 73 procent av svenskarna som e-handlade, jämfört med 70 procent i genomsnitt under hela kvartalet. Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under kvartalet, med +37 procent respektive +27 procent. En stor del av den tillväxten kom under mars månad. Kategorin Hemelektronik (där vitvaror ingår) ökade med 15 procent första kvartalet. Tittar man på e-handelns tillväxt under coronapandemin (en uppskattad ökning av e-handelskonsumtionen i mars jämfört med februari 2020) uppskattas dagligvarukonsumtionen (utifrån konsumenternas enkätsvar) ha varit cirka 75 procent högre i mars än i februari i år, och på delad andra plats vad gäller ökning finns Hemelektronik samt Möbler/inredning med +25 procent.

– Det är väldigt tydligt att svenskarnas e-handelskonsumtion har ökat kraftigt under pandemin. Det är tydligast för dagligvaror och apoteksvaror men tendensen tycks finnas i stort sett i alla produktkategorier. Vi spenderar betydligt mer tid hemma och undviker fysiska butiker. Så även om konsumtionen totalt sett går ner så växer e-handeln, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

I E-barometern kan man bland annat läsa att pandemin snabbar på strukturomvandlingen. Yngre personer e-handlar i mycket högre grad än äldre. Detta åldersgap har legat förhållandevis fast genom åren. Egentligen fram tills nu. I mars månad ökade plötsligt andelen 65-79 åringar som uppgav att de e-handlat den senaste månaden med tio procentenheter jämfört med genomsnittet 2019 (från 54 till 64 procent).

– Många äldre konsumenter som annars inte brukar handla på nätet har nu upplevt ett större behov, eftersom man tvingas undvika fysiska butiker. Förhoppningsvis har det varit en positiv upplevelse och något som kan underlätta vardagen för den här konsumentgruppen även efter corona, säger Carl-Fredrik Teder.

Stark elektronikförsäljning Q1
Som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande social distansering arbetar många svenskar helt eller delvis hemifrån, och att arbeta hemifrån kräver elektronisk utrustning, datorer och skärmar, kan man läsa i E-barometern, och då även fritiden sker i hemkarantän ökar efterfrågan på elektroniska nöjesprodukter som TV-apparater. Det är därför inte att undra på att hemelektronikhandeln hade ett relativt bra första kvartal med en tillväxt om 15 procent jämfört med fjolåret.

Elon beskriver i en intervju med Dagens Handel ett uppsving för bakmaskiner och hushållsprodukter, men även elektroniska varor kopplade till ombyggnads- och renoveringstrenden går bra, exempelvis vitvaror.

Coronakrisen har blottlagt problem med vidsträckta och kostnadsminimerande distributionskedjor, och ett för stort beroende av Kina. Följden på sikt kan bli att mer produktion flyttar hem, vilket kan påverka prisnivån och göra produkterna mindre attraktiva än tidigare, skrivs i E-barometern.

Tyskland största e-handelskonkurrent
Kvartetten av länder som svenskar e-handlar mest från har varit relativt oförändrad genom åren. Tyskland blev under Q1 2020 åter svenskarnas favorit när det kommer till e-handel från utlandet. 32 procent av de som handlat utomlands har handlat från Tyskland, 24 procent från Storbritannien, 17 procent från Kina, 11 procent procent från USA och 11 procent från Danmark. Under första kvartalet i år har 20 procent av e-handelskonsumenterna köpt hemelektronik (snittköp 1956 kr) medan 3 procent av e-handelskonsumenterna har köpt hemelektronik från utlandet (snittköp 1723 kr).

33 procent av de som handlat utomlands uppger att de handlat i butiken tidigare, 31 procent hittade butiken via Google, 14 procent hittade butiken via sociala medier medan 7 procent fick en rekommendation av en vän och 4 procent hittade butiken via en annons online.

De flesta (19 procent) anser att Tyskland är största konkurrerande e-handelsmarknad. Den tyska marknaden är väletablerad och stabil i Sverige – 77 procent av konsumenterna känner sig ganska eller mycket trygga med att tyska aktörer lever upp till svensk standard inom allt från miljö och säkerhet till kemikalieanvändning.

Hela E-barometern för kvartal 1 2020 kan laddas ner här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone