E-handeln på väg mot 100 miljarder

E-barometern-arsrapport2019

PostNord har i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research publicerat e-barometern 2019, där det konstateras att 70 procent av svenskarna e-handlar, och 2019 handlades det för 87 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 13 procent mot föregående år. Prognosen för 2020 är en ökning med 11 procent, vilket innebär 97 miljarder kronor – och då kommer omsättningen sannolikt passera 100 miljarder 2021.

Det kan dock bli som så att det blir allt svårare att se vad som är e-handel framöver.

– Gränserna flyter ihop alltmer mellan digital och fysisk handel. Showrooms och tjänster som boka på nätet och hämta i butik kommer att göra det svårare att avgöra vad är vad, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson till market.se.

E-barometern visar att 13 procent e-handlar mer än fem gånger i månaden och alla branscher som e-barometern följt har växt under 2019. Lägst tillväxt hade “böcker och media” med 1 procent, och högst tillväxt hade “dagligvaror” med 22 procent – “hemelektronik” där vitvaror ingår växte med 14 procent, och utgör en tredjedel av handeln inom den kategorin. Ser man till omsättning i absoluta tal är det “hemelektronik” som växt mest under 2019.

E-barometern skriver att 2019 blev ett bra år för hemelektronikhandeln på nätet med en tillväxt om 14 procent för helåret. Undantaget var tredje kvartalet vars tillväxtpotential dämpades av den höjda kemikalieskatten som implementerades i augusti. Fjärde kvartalet utvecklades bättre och fick draghjälp av Iphone 11 och framförallt av Black Friday som återigen blev en köpfest av hemelektronikprodukter.

Besökstrycket på nätet var stundtals så stort att Elgigantens e-handelssida tvingades ha ett kösystem med långa väntetider. Trots att hemelektronik är en av de mest mogna delbranscherna på nätet med en e-handelsandel om 33 procent är det fortfarande en delbransch som har växt relativt snabbt. En förklaring till detta är det faktabaserade köpbeteende som präglat konsumenterna. Hemelektronikhandeln utmärkte sig under 2019 med högst konsumentandel som inför sitt senaste köp gjorde research på jämförelsesajter (35 procent), via sökmotorer (38 procent) och research i andra webbutiker (31 procent). Eftersom kundernas förköpsrutiner och beteenden migrerat ut på nätet är det inte konstigt att även själva köpet allt oftare sker online.

Det är sannolikt att e-handeln med hemelektronikvaror kommer att fortsätta växa på nätet under de kommande åren. Många teknikprodukter blir allt mer komplexa. De är uppkopplade. De kommunicerar med varandra. De bildar tillsammans en helhet i det smarta hemmet. Det kommer därför att bli än viktigare med research i framtiden för att säkerställa kompatibilitet och funktion. Spontanköpen i butik blir svårare, vilket gynnar e-handlarna.

e-barometern 2019 kan laddas ner (en PDF-fil på 62 sidor) här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone