EHL byter branschkansli och paraplyorganisation

APPLiA-Teknikforetagen_Tebab

Den 1 januari 2019 byter branschorganisationen EHL (som då bytt namn till APPLiA) vårt kansli och paraplyorganisation från Branschkansliet/Näringspunkten till Teknikföretagens Branschgrupper – TEBAB, som är en del av Teknikföretagen och som organiserar ett trettiotal olika branschorganisationer.

Bytet sker efter många års samarbete inom Branschkansliet/Näringspunkten och omvärlden har under dessa år förändrat branschorganisationens villkor och möjligheter till att driva utvecklingen. Vi är tacksamma för det stöd vi haft från Branschkansliet/Näringspunkten.

Nu behöver vi förstärka våra resurser inom politisk- och medial påverkan och också förstärka vårt samarbete med både vår europeiska huvudorganisation och våra systerorganisationer i Europa. TEBAB erbjuder med sina 20-talet anställda och en femtioårig erfarenhet en kostnadseffektiv och stark ramorganisation för EHL, där EHL behåller sin fria roll i framtiden. Och i ryggen har vi hela Teknikföretagens samlade kompetens.

EHL har antagit en mycket ambitiös verksamhetsplan för de kommande åren och hos TEBAB finns de starka resurser som kommer att vara EHL till hjälp inom de områden som är betydelsefulla för oss, bland annat förändringen av Kemikalieskatten, förändrat RUT-avdrag, kompetensförsörjningen i branschen, EU-förordningar med mera. Men också hög kompetens för att driva oss framåt till att bli den starka och stolta bransch som vi arbetar för hela tiden.

– Detta kommer att göra vitvarubranschen starkare, ljudligare, effektivare och mer synlig – allt för att stärka branschens röst inom politiken och den mediala världen, säger Kent Oderud, ordförande EHL (APPLiA).

Ny adress för kansliet från den 1 januari 2019 blir Storgatan 5, Stockholm.

Matts Spångberg fortsätter som branschansvarig/vd och ny branschassistent blir Anna Liljestrand – presentation följer i januari tillsammans med nya kontaktdata till APPLiA.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone