EHLnytt 2014-2018 – utvecklingen under fem år

EHLnytt2014-2018-Besok

EHLnytt lanserades i januari 2014 och eftersom branschorganisationen i januari 2019 bytte namn från EHL till APPLiA – Home Appliances Sweden var det naturligt att byta namn på nyhetsbrevet till APPLiAnytt, och hemsidan är numer www.applianytt.se.

EHLnytt växlade 2017 upp från att 2014-2016 ha varit ett nyhetsbrev som skickats ut månadsvis till att skickas ut veckovis. Ambitionen är att distribuera ett nyhetsbrev varje onsdag 14.00 – men det är inte alla veckor det finns nog med material för att publicera fem inlägg på hemsidan, och de veckorna skickas inget nyhetsbrev ut.

Undertecknad har under 2018 publicerat 215 inlägg på hemsidan, vilket är något fler än 2017 då det publicerades 206 inlägg.

Hemsidan
Antal besök på www.ehlnytt.se har ökat från i snitt 260 besök per månad 2014 till i snitt 2148 besök per månad under 2018, och andelen besök från mobiler och surfplattor har gått från cirka 16% till ungefär 36%, enligt följande:

2014 – 3122 besök / 260 per månad (84% från dator, 12% från mobil & 4% från surfplatta)
2015 – 13589 besök / 1132 per månad (81% från dator, 15% från mobil & 4% från surfplatta)
2016 – 13722 besök / 1143 per månad (66% från dator, 28% från mobil & 6% från surfplatta)
2017 – 19537 besök / 1628 per månad (65% från dator, 29% från mobil & 6% från surfplatta)
2018 – 25772 besök / 2148 per månad (64% från dator, 30% från mobil & 6% från surfplatta)

Antal besök på hemsidan har under 2018 ökat med 32 procent jämfört med föregående år.

Det populäraste inlägget på hemsidan under 2018 var artikeln ”ELON-mässan 2018 – Cirkeln sluts” som publicerades 8 maj och har haft 429 besök, följt av artikeln ”RUT för reparation av vitvaror misslyckat?” som publicerades 3 oktober och har haft 306 besök, och på tredje plats hamnade Ordförandes ord ”Nu sågas Kemikalieskatten” som publicerades 12 september och har haft 305 besök.

EHLnytt2014-2018-Inlagg

Video
Under 2018 har undertecknad spelat in sammanlagt 19 videoklipp, som finns på hemsidan – på våren publicerades nio videoklipp från EuroCucina-mässan i Milano och på hösten publicerades tio videoklipp från IFA-mässan i Berlin. Sammanlagd speltid för de 19 klippen är cirka 50 minuter.

De populäraste videoklippen är trion nedan:
1: EHLnytt IFA2018 Electrolux Kök
2: EHLnytt IFA2018 Grundig
3: EHLnytt IFA2018 Bosch

EHLnytt2014-2018-Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Om man tittar på statistiken för de 44 nyhetsbrev som skickats ut 2018 ser det ut enligt följande:

15-20% öppnar nyhetsbrevet (i snitt öppnas ett nyhetsbrev av 18,5% av mottagarna) och 7-31% klickar sig vidare till ett eller fler av nyhetsbrevets inlägg (i snitt klickar 17,3% av mottagarna sig vidare).

I december 2018 var antalet mottagare av nyhetsbrevet 7 310 stycken, och då det öppnas av i snitt 18,5 procent av mottagarna innebär det att varje nyhetsbrev läses av ungefär 1 350 personer.

Ola Larsson – ola@rateko.se / +46 709-30 95 05

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone