El-Kretsens andra app lanserad

El-Kretsen-Verksamhetsavfallsappen

Som vi skrivit tidigare här på APPLiAnytt måste transporter av farligt avfall (sedan 1 november 2020) antecknas och rapporteras till Naturvårdsverket, både när avfallet – exempelvis uttjänta vitvaruprodukter – hämtas hos konsument och när det fraktas från butik/verkstad till avfallsstation. En enda produkt kan således ge upphov till många rapporter, i de fall transporten sker i flera steg, och såväl företaget som fraktar avfallet som företaget som tar emot det för att vid ett senare tillfälle frakta det vidare är skyldiga att anteckna och rapportera.

För att förenkla hanteringen lanserade El-Kretsen i början av året en app kallad “Insamlare” (mer information om detta i artikeln “Rapportering av farligt avfall – en app lanserad”) och nu har den andra appen lanserats, under namnet “Verksamhetsavfallsappen”. Mer information om den nya appen, med vilken man snabbt och enkelt kan skapa ett avlämnarintyg, samt instruktionsfilmer för hur man använder appen finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone