Energieffektivitetspaket för ett bättre & grönare Europa

APPLiA-EnergyEfficiencyPackage

APPLiA – Home Appliance Europe har, tillsammans med en delegation från koalitionen för energibesparingar, presenterat ett energieffektivitetspaket för EU:s energikommissionär Kadri Simson och hennes kabinett.

Det råder ingen tvekan om att ekodesign och energimärkning är EU:s mest framgångsrika politik för energieffektivitet. Hälften av EU:s energibesparingsmål som fastställts för 2020 kunde nämligen uppnås tack vare deras bidrag.

Den 30 januari 2020 presenterade APPLiA, tillsammans med en delegation från koalitionen för energibesparingar, sina förslag till ett energieffektivitetspaket för att bidra till ”The European Green Deal” till EU-kommissionären för energi Kadri Simson och hennes kabinettledamöter. Dokumentet ger fortsatt branschengagemang mot energieffektivitetsmål och lägger ytterligare en del till resan mot ett bättre och grönare Europa.

Hushållsapparatindustrin, som har varit en långvarig och övertygad anhängare av EU:s två flaggskeppsprinciper för energieffektivitet, kommer att fortsätta att sätta konsumenterna i centrum genom att förse dem med produkter som är utformade för att göra deras dagliga liv enklare och bekvämare. Med de mångfacetterade krafterna från koalitionen för energibesparingar (och drivet från den befintliga, outnyttjade potentialen för ytterligare energibesparingar i EU) uppmuntrar sektorn större ambitioner att rulla ut de många energieffektiva och tillgängliga lösningarna till gagn för alla. APPLiA, med sin #Dishwasher4All kampanj, föreställer sig ett bättre, energi- och vatteneffektivt Europa där medborgarna kan njuta av mer fritid.

Samtidigt kan verkställandet av lagstiftning som förbättras genom marknadsövervakningsverksamheter inte kringgås och måste prioriteras, om vi vill att konsumenterna ska kunna dra nytta av förenliga produkter och tillverkare ska kunna agera på lika villkor.

Koalitionen för energibesparingar uppmanar kommissionen att stödja fullt genomförande och verkställande av befintlig lagstiftning, med början med direktivet om energieffektivitet, och parallellt göra energieffektivitetens första princip åtalbar. För ett bättre, grönare Europa.

Hela energieffektivitetspaketet kan läsas här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone