Energimärkning på dammsugare är nu ogiltig

Dammsugare-2019

VD ventilerar:
Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen. APPLiA-Europe, som inte är part i målet, har arbetat för att EU-kommissionen skulle överklaga. EU-kommissionen har valt att inte överklaga beslutet. Ingen enskild tillverkare som är berörd av saken har heller överklagat. I och med detta gäller beslutet från domstolen.

Energimärkningen är därmed inte tillåten att användas på EU:s marknad sedan den 18 januari 2019. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare ska ta bort märkning i butik, på internet, i broschyrer och i reklam. Det gäller hela märketiketten med alla dess symboler. Energimärkningen som finns på emballage för dammsugare är ogiltig och denna märkning ska också tas bort eller täckas över.

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav för dammsugare och har bjudit in till ett samrådsforum om dammsugare 1 februari 2019 där Energimyndigheten deltagit, som Sveriges representant. Vi vet i dagsläget inte hur fort det kan gå att få en ny energimärkning för dammsugare på plats, men vi återkommer med mer information så snart vi fått input från Energimyndigheten om detta.

Ekodesignkraven i övrigt för dammsugare gäller som vanligt.

Håll er uppdaterade på länk från Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/mapp-for-produkter/dammsugare/

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone