EPREL-databasen nu delvis öppen

210505-EPREL-bilder-2

Sedan 1 januari 2019 är producenterna av produkter som omfattas av EU:s energimärkning ålagda att registrera varje produkt i EU:s databas EPREL med en stor mängd data om bland annat produkternas specifikation och prestanda. Meningen var att dessa data inte bara skulle vara tillgängliga för de olika EU-ländernas olika kontrollorgan (i Sverige: Energimyndigheten) utan också vara ett verktyg som hjälper konsumenter, inköpare och butikspersonal i valet av produkter. Och nu, efter många förseningar, så har databasen från den 1 mars 2021 gjorts delvis tillgänglig för allmänheten.

210505-EPREL-bilder-3

QR-koden öppnar databasen
Som “allmänhet” når man med hjälp av mobiltelefonen denna databas med produktuppgifter via den QR-kod som finns längst uppe till höger på den nya energietiketten. Se röd pil nedan. Det är alltså möjligt att scanna energimärkningens QR-kod med mobiltelefonen för dessa produkter – både de som finns online och de i butik – för att få information om vad etiketten betyder, energidata och informationsblad för produkten etcetera.

Inte alla produkter
När APPLiAnytt testar åtkomsten i EPREL visar det sig mycket riktigt att det ännu enbart är de produkter som fått den nya energimärkningen från den 1 mars 2021 (tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, diskmaskiner, kylar och frysar) som är nåbara via QR-koden. Den äldre energimärkningen, som fortfarande är giltig för till exempel ugnar, spisar, fläktar och torktumlare omfattas ju INTE av de nya energietiketterna och saknar därför QR-kod.

210505-EPREL-bilder-4

En hel del jobb kvar
APPLiAnytt kan efter vår screening konstatera att en hel del jobb av EU kvarstår innan EPREL kan anses vara komplett och ge alla användare ett värdefullt verktyg i sökandet efter rätt produkt. Än så länge verkar det som om främst kontrollmyndigheterna är mest betjänt av det omfattande registreringsarbete, som alla producenter lagt ner för samtliga sina energimärkta produkter i EPREL sedan 2019.

Vi fann i vår kontroll till exempel ett antal kylprodukter som skulle ha varit med i EPREL-databasen, men som fick “felmeddelande” vilket framgår av bilden här ovan (t.v). Varför är oklart eftersom de ju har den nya energimärkningen. Dessutom lyckades vi inte få fram svensk text, vilket väl får anses nödvändigt när databasen vänder sig till allmänheten, hur vi än försökte med denna något “omogna” sajt.

Någon sökning efter produkter med vissa egenskaper kan heller ännu inte göras i databasen. Energimyndigheten kommenterar detta med att EPREL efterhand ska kunna användas för att söka bland produkter samt få mer information om energimärkningen.

– EPREL ska så småningom bli mer sökbar, för att kunna användas för att söka bland produkter. EPREL ska även öppnas för allmänheten för alla energimärkta produkter, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

När detta kommer att ske finns det dock ingen uppgift på.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone