EPREL – den nya databasen

EPREL-illustration

Alla modeller av energimärkta produkter som är satta på marknaden före augusti 2017 finns nu registrerade i den gemensamma databasen EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

Information ska från augusti vara tillgänglig för alla konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU. Databasen kommer att bestå av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen. Konsumenter kan över nätet jämföra energimärkningen på produkter och kan se vilka produkter som har en viss energimärkning.

För regelefterlevnad får Energimyndigheterna inom EU ytterligare ett verktyg vid marknadskontroll då alla tester eller gjorda kontroller kommer att bli tillgängliga för alla marknadskontrollsmyndigheter.

För leverantörer innebär det att samma produkt inte ska testas i flera länder, vilket innebär en effektivisering då man inte behöver lämna underlag till flera marknadskontrollsmyndigheter inom EU. Informationen i databasen om en modell finns kvar i 15 år efter att den utgått från marknaden (EU). I den publika delen tas informationen aldrig bort, men modeller som utgått syns bara om man aktivt söker modellen via sökfunktion.

Den tekniska dokumentationen måste publiceras i EPREL innan modellen sätts på marknaden, inte minst är det viktigt vid egen import. Saknas den tekniska dokumentationen kan det leda till sanktion såsom vitesförelägganden.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone