EPREL nu tillgängligt för marknadskontroll

EPREL-videobild

Nu meddelar EU-kommissionen att den under 2018/2019 slitsamt inmatade informationen i EPREL-systemet ska finnas tillgänglig för de myndigheter i Europa som utövar marknadskontroll av bland annat vitvaror. I Sverige är det Energimyndigheten som har denna kontrollerande uppgift för energimärkningen. APPLiAnytt har fått några frågor kring detta besvarade av Alesia Israilava, som är kontaktperson för EPREL på Energimyndigheten.

‘Vilka myndigheter förutom Energimyndigheten får tillgång till denna data?’
Övriga marknadskontrollmyndigheter inom EU och EEA som har ansvar för marknadskontroll av ekodesign och energimärkning.

‘Hur underlättas marknadskontrollen för Energimyndigheten och eventuellt andra myndigheter med hjälp av denna EPREL-data?’
Idag är insamlande av korrekt dokumentation en tidskrävande del av marknadskontrollen och vi hoppas att denna del av arbetet kommer att underlättas avsevärt av EPREL, åtminstone efterhand systemet kommit igång ordentligt. Vi hoppas EPREL ska ge oss bättre överblick så att mer marknadskontroll kan genomföras till lägre kostnad och tid. Dock underlättas ju i princip endast dokumentkontrolldelen av energimärkningsmarknadskontrollen. Denna kommer fortfarande behöva kompletteras med regelrätta tester av produkter, samt förstås marknadskontroll även av ekodesignkrav.

‘Ge något exempel på hur Energimyndighetens marknadskontroll kan gå till i fortsättningen med avseende på Energimärkningen?’
Vår marknadskontroll från början kommer att fortsätta på samma sätt, med den skillnad att vi i första hand kommer kontrollera de uppgifter som ligger i EPREL och sedan ta kontakt med aktörer vid behov. Observera att EPREL inte omfattar teknisk dokumentation enligt ekodesign, så för dessa underlag kommer vi fortsättningsvis ta kontakt med aktörer som vanligt. EPREL kan komma att användas för marknadsöversikt och urval, samt screening och reaktiva ärenden. Dock kommer även planerade punktinsatser och tester fortgå.

‘När beräknas EPREL-datan vara tillgänglig för svenska konsumenter?’
EU-Kommissionen har flyttat på det flera gånger, det senaste beskedet vi har fått är Q2 2020, men det är inte säkert (med tanke på hur det har skjutits på hittills).

Du som vill läsa mer om EPREL-systemet, och hur det används, kan göra det på Energimyndighetens hemsida genom att klicka här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone