Ett sätt att minska matsvinnet

Bosch-VitaFreshPro

En stor del av den mat vi köper äts inte upp, utan hamnar istället i soporna. Exakt hur mycket som kastas finns säkert olika uppfattningar om, men enligt National Geographics artikel “Share of food loss and waste worldwide in 2015” går 45 procent av frukt och grönt till spillo.

Mer dagsaktuella siffror publicerades på www.elon.se den 19 februari i år, och där kan man i artikeln “Minska matsvinnet” bland annat läsa att det i Sverige slängs en miljon ton mat varje år – det motsvarar ungefär 25 kilo fullt ätbar mat per person och år, och innebär att var femte matkasse som bärs hem från affären hamnar i soporna. Matsvinnet är ungefär 100 kilo per person och år, men tre fjärdedelar av det som slängs är inte “fullt ätbart”.

Ett sätt att minska matsvinnet är att inhandla ett kylskåp som är försett med en eller flera speciella lådor där temperaturen är strax över noll grader. Denna typ av lådor, som funnits på marknaden i många år men som senaste tiden uppmärksammats allt mer, kallas beroende på tillverkare och funktionalitet en rad olika saker, som till exempel Nollzonslåda, Activ0, CrispZone, FreshZone, hyperFresh, Life plus zon, NaturaFresh, PerfectFresh, SuperFresh, VitaFresh, VitaminCare-zon och ZeroZone.

Med tanke på det allmänna intresset att minimera matsvinn, inte minst i dessa Corona-tider då en del bunkrar upp allehanda livsmedel, ställde APPLiAnytt ett antal frågor till en av pionjärerna inom “Nollzonslådor”, Bosch, vars benämning är VitaFresh.

* Vilka fördelar ger “nollzon” för användarna?
– Maten håller sig fräsch längre, upp till tre gånger så länge som i ett traditionellt kylskåp tack vare kombinationen av korrekt temperatur och luftfuktighet. Eftersom man kan lagra till exempel frukt och grönsaker längre, behöver man inte gå och handla lika ofta, och i förlängningen spar man också pengar eftersom man inte behöver kasta så mycket mat, säger Antonio Lamera, Product Manager Cooling BSH Home Appliances.

* Hur är kunskapen kring matförvaring i “nollzon” bland butikspersonal?
– Vi genomför kontinuerligt utbildningar för butikspersonal, så kunskapen i butik bör vara mycket god, säger Antonio Lamera.

* Tekniken har ju funnits i många årtionden – varför verkar den slå igenom först nu?
– Det är sant att tekniken funnits länge, men nästan uteslutande som en premiumfunktion. Eftersom folk i allmänhet är mer medvetna kring bland annat miljö och matsvinn idag har detta blivit mer intressant för konsumenterna, förklarar Antonio Lamera.

– Det är också så att de allra flesta byter ut sina vitvaror när de gamla går sönder, vilket innebär att de först då, som potentiella köpare, upptäcker att hållbarhetszoner finns på marknaden, förklarar Maria Ölander, Brand Manager Bosch Home Appliances, BSH.

* Hur garanteras det tekniskt att det inte blir frysgrader i denna zon?
– Det säkerställs genom användning av sensorer och kontinuerlig kalibrering, som ser till att det aldrig är under noll grader, men nära noll. Sensorer mäter både omgivningstemperaturen och temperaturen inuti kylen, för att hålla en konstant innertemperatur med så små svängningar som möjligt. På detta sätt kan vi hålla färskheten under en längre tid. Funktionen som säkerställer en konstant temperatur i kylen kallas FreshSense, berättar Antonio Lamera.

* Vad är prisskillnaden för kylskåp med “nollzon” jämfört med utan?
– Vi erbjuder VitaFresh i olika varianter, men generellt kan man säga att de ungefär ligger på 10-20 procent högre pris, förklarar Antonio Lamera.

* Vad är betydelsen för marknaden?
– Vi har ingen statistik från exempelvis GfK, men vi har sålt bra de senaste åren. Tekniken är dock fortfarande en premiumfunktion. Vi förväntar oss att det kommer att öka på grund av medvetenheten om hållbarhet och matavfall, och även på grund av den nuvarande världssituationen, säger Antonio Lamera.

* Kommer alla kylskåp om fem år att ha “nollzon”?
– Det beror på vart marknaden tar vägen. Vi är glada med den försäljning av premiumprodukter med denna teknologi vi har, och framöver kommer tekniken sannolikt hamna i fler produkter om marknaden fortsätter enligt den aktuella trenden, avslutar Antonio Lamera.

Maria Ölander menar att det är onödigt att kasta så mycket mat som vi gör idag, när teknologin finns att inte behöva göra det – grönsaker, frukt och svamp är exempel på matvaror som kan lagras mycket längre i korrekt luftfuktighet och temperatur.

– “Nollzon” är också bra för fisk och kött, eftersom åldrandet av maten saktas ner – men då är det viktigt att luften är torr istället för fuktig, avslutar Maria Ölander.

Mer information om Bosch VitaFresh, VitaFresh Plus och VitaFresh Pro finns här, och vill man se en tabell som visar vilken typ av matvaror som verkligen vinner på korrekt lagring i kylskåpet kan man klicka här (ett exempel är broccoli som skall klara 46 dagar i en VitaFresh Pro-låda jämfört med 5 dagar i en konventionell grönsakslåda vid 4 grader).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone