Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder

APPLiA-letter

APPLiA uppmanar EU att släppa på gasen – extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder, för att hjälpa sektorn att hantera den enastående situation som uppstått genom utbrottet av coronaviruset.

Branschen, som för närvarande hindras från att bedriva sin dagliga verksamhet, bevittnar en anmärkningsvärd minskning av efterfrågan och en nästan fullkomlig nedstängning av aktiviteter, vare sig det är tillverkare, leverantörer, tjänster, logistik, externa laboratorier eller forskning inom innovation.

– Hälsosvaret på denna enastående situation är otvivelaktigt en prioritering för oss alla. Vi måste också överväga konsekvenserna av denna kris inom vår sektor, även om den ännu inte är helt identifierbar eller kvantifierbar. För att bevara fortsättningen och framtiden för hushållsapparatindustrin i Europa måste de viktigaste juridiska kraven mildras nu, säger Dr. Peter Götz, APPLiA:s president.

Hushållsapparatindustrins engagemang för att uppnå EU:s mål för utfasning av fossila bränslen är intakt. De extraordinära tider vi lever i idag kräver dock extraordinära åtgärder. På detta sätt kan vår sektor fokusera sina ansträngningar för att ta upp denna utmaning i rätt tid.

Brevet som skickades till Europeiska kommissionens ordförande von der Leyen finns tillgängligt här, där en strategisk väg framåt redovisas, till förmån för både industrin och konsumenterna.

– För närvarande förväntar vi oss att avgörande åtgärder från kommissionen och alla beslutsfattare inom EU kommer att hjälpa oss att bevara arbetskraften och kompetensen vi har i Europa, kommenterade Paolo Falcioni, APPLiA:s generaldirektör.

I brevet föreslås bland annat att ikraftträdandet av nya energimärkningen skjuts upp i fyra månader, att nästa krav på EcoDesign skjuts upp i två år samt att införandet av SCIP-databasen skjuts upp i ett år.

APPLiA Sverige skriver också brev
APPLiA – Home Appliances Sweden har skrivit ett brev med rubriken “Andrum för nya EU-regler kan hjälpa viktig industri hantera Corona-krisen” som skickats till Regeringskansliet.

Brevet kan läsas i sin helhet här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone