Faktagranskning av Sveriges Radios uppgifter

SverigesRadio-PrylarnasPris

Under rubriken “Prylarnas pris: Allt som säljs går sönder” har Sveriges Radio uppmärksammat att vitvaror är under stark prispress vilket gör att allt sämre material används, vilket påverkar livslängden för vitvarorna negativt – allt enligt Sveriges Radios eko-redaktion. Detta har fått stor spridning i annan media i Sverige.

Men, stämmer alla dessa påståenden i programserien?

APPLiAnytt gör här en faktakontroll över några av påståendena i programmet.

Faktakoll 1: “I Sverige har priserna sjunkit med en femtedel de senaste 15 åren” och “Prispressen får tillverkare att välja billigare och sämre material”
Den fulltäckande statistiken över volymer och värden i branschen, som sammanställts av APPLiA sedan början av 70-talet, och som är den enda fullständiga marknadssammanställningen, ger inte Sveriges Radio rätt: i löpande priser har snittpriset per vitvara ökat med cirka 9 procent de senaste 15 åren. Även med hänsyn till inflationen under denna tid är påståendet från Sveriges Radio långt ifrån verkligheten. För de mindre hushållsapparaterna, till exempel dammsugare, är prisuppgången hela 21 procent i löpande priser i denna tidsperiod. Prispress verkar inte vara någon katalysator för materialdegeneration inom vitvarubranschen. Vad grundar sig Sveriges Radio utsago på?

Faktakoll 2: “Livslängden på vitvaror har minskat”
El-Kretsen, som står för det rikstäckande insamlingssystemet för uttjänta vitvaror, och den miljöriktiga återvinningen av desamma, screenar insamlat material bland annat med avseende på vitvarans ålder. Åldern definieras här som tiden från “producerat/satt på marknaden till insamlat för återvinning” i antal år. Detta är det närmaste man kan komma en exakt och trovärdig uppskattning av vitvarornas livslängd.

I El-Kretsens redovisning visar det sig att för små och medelstora hushållsapparater är medianåldern för dessa produktgruppers helhet 11 år – denna grupp innefattar allt från dammsugare och brödrostar till köksfläktar.

För de större vitvarorna varierar medianåldern för olika typer av produkter – för hela gruppen är den drygt nio år men med åldersfrekvenser ända upp till 30 års livslängd (tvättmaskin). Hela redovisningen för de större vitvarorna kan du läsa här i den pressrelease El-Kretsen och APPLiA precis skickat ut.

Ingenting i dessa siffror tyder på att någon kraftig reduktion av vitvarornas livslängd kan säkerställas statistiskt – Sveriges Radios utsago baserar sig istället på olika intervjuer “på stan” med dold mikrofon och en del utländska specialister, men saknar faktisk grund.

Faktakoll 3: “Allt som säljs går sönder”
I den insamling av uttjänta hushållsmaskiner i El-Kretsens regi, som beskrivs ovan, finns också en ansenlig andel vitvaror 5-10 procent, som fortfarande är fungerande – och som uppskattas att ha ett möjligt kommersiellt värde för “återbruk”. Dessa varor, som är fullt fungerande, skulle vara säljbara som återbruksvaror till nya användare och ett bra miljöalternativ att förlänga livslängden för dessa produkter. Tyvärr gör den nyligen höjda vitvaru- och elektronikskatten (som också ologiskt påförs begagnade vitvaror) det ekonomiskt omöjligt att hantera detta på ett kommersiellt sunt sätt. Så Sveriges Radio: allt som säljs går inte sönder, men det återvinns åtminstone!

(Bild från sr.se: Daniel Öhman – Sveriges Radio)

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone