Fler än sex sökande till varje utbildningsplats

Yh-Serviceingenjor_connectedhome

Efter att APPLiA, tillsammans med Teknikhögskolan, i tre år ansökt om att få starta en ny utbildning för servicetekniker med inriktning på connected home, beviljade myndigheten för yrkeshögskolan utbildningen i början av året.

Utbildningen startade 31 augusti, och med anledning av detta ställde APPLiAnytt några frågor till Klas Löfgren, Utbildningsansvarig Region Syd, Teknikhögskolan/Affärshögskolan.

* Hur många sökande fick vi?
Det har totalt inkommit 181 ansökningar till de 30 beviljade platserna.

* Hur många antogs?
Vid Ledningsgruppens möte den 12/6 antogs de tio sökande som var formellt behöriga. Ytterligare ett antal gick behörighetsgivande förutbildning under augusti och de vi godkänt gavs behörighet till en plats på utbildningen. Vid uppstart den 31/8 påbörjade 20 st utbildningen.

* Hur och när startade vi – bara digitalt eller även fysiskt?
Utbildningen är en distansutbildning med Lund som kursort. Vid uppstarten den 31/8 erbjöd vi upprop både på Teknikhögskolan i Lund och på distans. Utbildningen, som bedrivs på distans, har ett antal närträffar för praktiska moment. Med hänsyn till läget har vi dock valt att hittills inte ha några närträffar utan kommer att börja med dessa under höstterminens andra, senare del, vid kurser med praktiskt innehåll och upplägg (Vitvaruteknik och Kyla- och värmesystem).

* Vilka kurser kommer att gå under Ht 2020?
Under höstterminen läser man delkurserna Elteknik, Installationsteknik, Dokumentation lagar och förordningar, Vitvaruteknik samt Kyla- och värmesystem.

* Vilka orter planeras för kommande år?
Måndagen den 14/9 lämnade Teknikhögskolan in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta utbildningen även i Västerås. Besked om ansökan beviljas kommer i januari.

Följdfråga
* 181 ansökningar till 30 beviljade platser – men 20 stycken startade utbildningen 31/8. Tio platser är alltså inte fyllda?
Det är korrekt att tio platser fortfarande är vakanta då det saknas behörighet hos sökande, eller att sökande tackat nej på grund av att de kommit in på annan utbildning eller fått jobb eller liknande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone