Företag tvingas agera bank åt sina kunder?

Sinf-AnnaWinbladvonWalter

VD ventilerar:
Vid APPLiAs senaste möte var Anna Winblad von Walter, Generalsekreterare Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet, inbjuden. Anna informerade om uppförandekoden, rapporteringskravet, det pågående arbetet inom EU gällande betaltider och diskussionen kring nationell lagstiftning. Föreningen förvaltar Uppförandekoden som tagits fram av ett antal bolag inom näringslivet för en självreglering i syfte att korta betaltiderna. Om ditt företag är intresserade att ta steget fullt ut finner Ni all information på www.betaltider.se.

Vi betalar i tid och stödjer sunda affärstransaktioner är en av föreningens hörnpelare. Föreningen konstaterar att effektiva affärstransaktioner mellan företag är avgörande för likviditet, tillväxt och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats.

Föreningen avser att sprida kunskap om arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och en trygg finansiering.

Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande som större företag bör tillse och ta ansvar för så att leveranskedjan fungerar optimalt inom ett hållbart näringsliv. Genom att främja effektiva och hållbara affärstransaktioner mellan företag, skapas goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Ett 40-tal företag har redan anslutit sig till Uppförandekoden, varav ett i vår bransch.

– En ansvarsfull styrelse tillser att frågan om betaltider mot företagets underleverantörer kommer upp på styrelsebordet, säger Anna Winblad von Walter.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone