Förväntningar inför branschhösten

Branschen-2019

APPLiA – Home Appliances Sweden, har under årens lopp (då under namnet EHL) intecknat några historiska framgångar, som vi idag skördar frukterna av;

* Det reklamationshanteringssystem (XPOS), som ursprungligen överläts från ett av våra medlemsföretag till branschorganisationen APPLiA, används nu i hela Norden, och av vissa producenter till och med worldwide. Det ger en kraftigt förenklad och effektiviserad reklamationshantering, som är ytterst kostnadseffektiv. Utvecklingen av XREP för hantering av serviceärenden är en vidareutveckling av XPOS, som används av flertalet branschföretag och serviceverkstäder.

* Producentansvarets införande innebar en verkligt kostsam utmaning för flera branscher. Vitvarubranschen gick i bräschen för bildandet av El-Kretsen, som idag har insamling i landets samtliga 290 kommuner och cirka 30 återvinningsanläggningar i ett nationellt godkänt insamlingssystem med kontroll över hela insamlings- och återvinningskedjan. Detta har inneburit stora besparingar för vitvarubranschen och andra deltagande branscher.

Våren 2019 har dock varit kantad av en räcka “nederlag” och setbacks för branschen:
I januari förklarades EU-energimärkningen för dammsugare ogiltig efter ett domstolsbeslut i EU. En ny, omarbetad märkning är på gång inför 2020/2021.
Övergångsregeringens budget innehöll inga ökade medel för Yrkeshögskolans nya utbildningar, varvid våra stödjande planer på servicetekniker-utbildningar med connected home kompetens på flera platser i Sverige fick skjutas på framtiden.

Förändringen av RUT-avdraget medförde visserligen en höjning av avdragsbeloppet, men inga andra ändringar av själva basen för avdraget som APPLiA pläderat för (arbetstid och restid).
Och sedan den stora stötestenen; den 35-procentiga höjningen av Vitvaruskatten (Kemikalieskatten på elektronik) i samband med omröstningen av vårändringsbudgeten den 18 juni i Riksdagen. Röstningen utföll med 152 för höjningen mot 145 röster däremot. Ikraftträdandet är redan den 1 augusti i år. Se här för mer information.

Vad kan vi i branschen då förvänta oss av sommaren och hösten som kommer?
Från EU kan vi inom kort förvänta oss att direktivet om nya generella Konsumentbestämmelser publiceras och att arbetet med EcoDesign fortskrider. Likväl så kommer nya gränser för energimärkningen av MDA – en återgång till skalan A-G – att kunna slutbehandlas. APPLiA – Sveriges aktiviteter under hösten kommer att fokusera på att få en fungerande kompetensförsörjning av främst servicetekniker, ett fortsatt långsiktigt ifrågasättande av Kemikalieskattens negativa verkningar för svensk vitvaruhandel och att stärka branschen PR-verksamhet.

Men det viktigaste är väl ändå hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas under hösten. Den stora, rätt spännande, budgetpresentationen i höst kommer att sätta måttstocken för hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas. Riksbanken framhärdar med en räntebana som inte ger några indikationer på några närliggande höjningar av den svenska Reporäntan – medan det i omvärlden däremot kommer sådana signaler (FED i USA till exempel) – vilket i så fall kommer att sätta den redan ursvaga svenska kronan under stark press och fördyra all import till Sverige ytterligare.

Något att verkligen se fram emot är ju annars 59:e omgången av IFA den 6-11 september, som kommer att ha fullt fokus på “connected home” och presentera många nya produkter och lösningar, som kommer att generera stort intresse i branschen.

Men innan dess får vi hoppas att ni laddar alla era batterier inför höstens alla utmaningar och att ni alla får njuta en härlig sommar!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone