Framtida produkttrender – Luftbehandling

Luftbehandling-1

I vår serie över produkttrender för framtiden, som andas inte bara framtid utan också hållbarhet och hälsa, så fortsätter vi med att presentera framtiden för all form av luftbehandling – inte minst luftrening som fått en boost nu under pandemin.

Luftkonditionering
När vi tänker på “luftbehandling” i bostäder kommer vi först att tänka på luftkonditionering för att uppnå angenäma temperaturer.

Den globala efterfrågan på luftkylning mer än tredubblades mellan 1990 och 2018 och nådde 2 020 terawattimmar (TWh) och blev den snabbast växande slutanvändningen för el i byggnader. Nästan 70 procent av denna tillväxt kommer från bostadssektorn.

År 2050 beräknas antalet rums-AC-enheter som installeras globalt öka till 4,5 miljarder från 1,2 miljarder 2018. Den största efterfrågan förväntas komma från tillväxtekonomier, som kommer att se en femfaldig ökning av antalet ACs i rum fram till 2050, enligt prognosinstitutet RMI.

På denna globala marknad kommer fortsatt fokus att ligga på att leverera behagliga lufttemperaturer med minsta möjliga strömförbrukning. Passiva lösningar, som minskar värmeökningen med hjälp av skuggning, modulering (via byggmaterial) eller ventilation kommer också att få bärighet på marknaden – främst vid nybyggnation.

Luftbehandling-2

Luftbehandling/Luftrening
Tidningen Forskning & Framsteg (#8-2021) har publicerat artikeln “Bättre ventilation kan stoppa Covid-19”. I artikeln nämns att lagar som skyddar oss mot smittor i mat och vatten har funnits i decennier. Nu kräver forskare lika stränga regler för att förhindra Covid-19 och andra infektioner från att sprida sig via luften i våra hus.

Nu kan effekten av en god ventilation förstärkas av de möjligheter till höggradig luftrening som framtidens luftrenare kan erbjuda – i skolor, arbetsplatser, vårdboenden och andra offentliga lokaler samt bostäder.

Försök med Covidsmittade
På University of Oregon har forskare under vintern och våren undersökt hur virus från personer med Covid sprids och påverkas av luftkvaliteten i lokaler. Smittade personer fick vistas individuellt i små utrymmen samtidigt som man övervakade förekomsten av virus på ytor och som aerosol på olika avstånd från personen.

Resultaten tyder på att ventilation, HEPA-filtrering och rätt luftfuktighet minskar virusets spridning. Små utandningspartiklar (0,3-1 µm) visar tydligare samband med smittan än större partiklar.

Luftbehandling-3

Koldioxid signalerar behov av luftrening
Koldioxid är en naturligt förekommande gas i atmosfären och är viktig för miljön och klimatet. Det genereras av naturliga processer och mänskliga aktiviteter. Människor är en av de största källorna till koldioxid inomhus. Genom att andas tar kroppscellerna in syre för att slutföra en process som kallas cellulär andning. Under denna serie kemiska reaktioner producerar kroppen koldioxid, som den släpper ut genom utandning. Vanligtvis sprider sig denna koldioxid i luften men i rum med dålig ventilation eller frånvaro av luftrening har CO2 ingenstans att ta vägen.

Belgien införde nyligen ett krav på att restaurangbranschen och gym ska förses med koldioxidmätare. För övriga offentliga lokaler är det en rekommendation. Regeln infördes den nionde juni och är en direkt följd av den skärpta diskussion kring ventilation som lyfts under pandemin.

Irland är nästa land på tur att införa koldioxidmätning i skolorna, som en åtgärd att förebygga smittspridningen av Covid-19 inomhus. Innan septembers slut hade 35 000 koldioxidmätare skickas ut till skolorna. Är halterna CO2 för höga måste ventilation och luftrening förbättras.

Luftbehandling-4

Skolmiljön viktig
Även i Tyskland fokuserar man på luftrening i offentliga lokaler och visar på “action”. Fram till slutet av höstlovet utrustar till exempel Hamburg alla klassrum i regionen med mobila luftrenare. Inför vintern och en eventuell nästa våg av corona- eller RS-smitta har efterfrågan på mycket effektiva mobila luftrenare för offentliga miljöer skjutit i höjden i hela Europa.

En typisk sådan luftrenare kan cirkulera hela rumsluften upp till sex gånger i timmen och filtrera den samtidigt. Ett femstegsfiltersystem, som innehåller ett HEPA högpresterande filter H14, fångar även de finaste partiklarna och mer än 99,995 procent av alla suspenderade fasta ämnen, virus, bakterier och svampsporer. Pollen filtreras också bort, vilket gynnar allergiker.

Luftbehandling-5

Luftrening för hemmabruk
Det är lätt att denna trend, som gäller våra offentliga lokaler, också ger ett uppsving för luftrening i hemmiljö. De typiska luftrenarna för hemmabruk är ofta både diskret formgivna och har en låg ljudnivå. Systemet arbetar ofta med tre lager: ett förfilter, högeffektivt HEPA-filter och ett filter med aktivt kol. Förfiltret fångar upp stora partiklar som damm och hår. Därefter fångar HEPA-filtret upp virus, bakterier, hushållsdamm, husdjursmjäll, pollen, föroreningar från uteluften, dammkvalster, mögelsporer, rök och andra allergener. Slutligen tar filtret med aktivt kol bort skadliga gaser och obehaglig lukt.

Försäljningen av luftrening för hemmabruk har ökat kraftigt under pandemin och förväntas fortsätta öka de kommande åren.

Luftbehandling-6

Även köksfläkten blir viktig
Köksfläktar är en viktig komponent i hemmets ventilation. Men av energiskäl avstår en del från frånluftsfläktar och istället installeras cirkulationsfläktar. Dessa har utrustats med kolfilter. I framtiden kommer vi att se mer av plasmafilter i hemmets fläktar.

Plasmafilter är den mest effektiva metoden för luftrening med upp till 98 procent luktreduktion i köket. Plasmafiltret reducerar bakterier, virus, allergener, cigarettrök etcetera. Reningsmetoden har sedan många år använts i professionella kök, restaurangkedjor och i livsmedelstillverkning för att eliminera lukt. Plasmafiltret påverkar inte fläktens ljudnivå nämnvärt, till skillnad mot traditionella kolfilter.

Plasma är en kemisk process som ändrar molekylkompositionen med en effektiv och säker elektrisk process. Det finns ingen tillsatt kemikalie, processen renar bara luften. Precis som katalysatorn på din bil.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone