Framtidens butik 1 – om e-handel, lågpris & marknad

Market-FramtidensButik2021

Den 22 april arrangerade Market “Framtidens butik 2021”, en digital heldagskonferens för de som jobbar inom retail.

Den fysiska butiken har upplevt stora förändringar på senare år – och står inför nya utmaningar när dagens restriktioner så småningom lättar. På Framtidens butik gav experter och branschföreträdare sin bild av läget och möjligheterna för framtidens fysiska butik, under ledning av moderatorn Mikael Sydner, reporter och analytiker på Market Bonnier News.

Svensk Handel
Först ut var Karin Johansson, VD Svensk Handel, som under rubriken “Utmanande samtid och framtid” berättade att pandemin slagit ojämnt och varit ett stålbad för många – gränshandeln har varit hårdast drabbad och branscher som till exempel kläder och skor har haft det tufft. Samtidigt har internethandeln accelererat och den digitala omställningen har tagit ett kliv många år framåt, sade hon.

Svensk Handel har under pandemin informerat, tagit fram guider och skyltmaterial (till exempel av typen “Max 20 besökare i denna butik”). Karin nämnde att hemarbete och mer vistelse i fritidshusen inneburit att det varit tufft för många citybutiker, medan en del glesbygdshandel varit gynnad.

E-handeln ökade med 40 procent 2020 och utgjorde 14 procent av den totala handeln. Turisthandeln utgjorde också 14 procent av den totala handeln ifjol. Borde inte e-handeln varit ännu större, undrade Karin Johansson.

Karin tror på en ljus framtid för butiken eftersom människan är en social varelse, och ser en utveckling där butiker kan fungera som hubbar för e-handel, likt ett mellanlager för snabba leveranser, och hon berättade att lågprisbutiker (som till exempel Rusta, ÖoB och Ge-Kås) går som tåget.

Redan 2018 blev Sverige sex butiker fattigare varje dag, berättade Karin Johansson, och poängterade att det är viktigt att kommunerna tar ansvar för att värna handeln.

Svensk Handel lanserar nu en hyresdatabas, eftersom hyran är en stor kostnad för butiker och vi har en relativt hög hyra i Sverige – i många länder har man sett tecken på hyressänkningar…

Avslutningsvis berättade Karin att Svensk Handel och Svensk Digital Handel nu går ihop – det är alltså kanaloberoende även i den branschen.

HUI
Jonas Arnberg, VD HUI Research, talade under rubriken “Så är läget i handeln” bland annat om att den traditionella butikskedjan utmanas från fyra håll:

1. E-handeln, med en tillväxt på 40 procent ifjol, utgör nu 14 procent av den totala handeln.
2. Lågprisbutikerna växer (lika stort som e-handeln och helt odigitalt).
3. D2C innebär att varumärken rundar detaljister och når konsumenten direkt.
4. Lokal handel växer.

Jonas Arnberg berättade att även om den totala e-handeln stod för 14 procent av handeln ifjol så är skillnaderna mellan olika branscher stor – störst är andelen inom hemelektronik där 43 procent av försäljningen var e-handel ifjol, medan den inom dagligvaror endast var 4 procent.

– Kan lägre hyror och högre marknadsföringskostnader online balansera förutsättningarna mellan online och offline, undrade Jonas, och visade en bild där man kunde se att lågprisbutiker sedan finanskrisen 2008 dubblat sin omsättning medan totala detaljhandeln i princip varit konstant.

En reflektion som gjordes under konferensen var hur bra ökad lågprishandel rimmar med hållbarhetstänket – då det är ytterst sällan de två går hand i hand – och det konstaterades att samma konsument ena dagen kan handla hållbarhetsmässigt när det gäller produkter denne intresserar sig för, för att nästa dag handla i lågprishandeln när det gäller inköp av saker som inte engagerar så mycket.

Elgiganten
“Vi laddar för bättre butiker” var rubriken när Niclas Eriksson, VD Elgiganten, intog den digitala scenen och berättade om företagets resa med att utveckla sitt koncept med omnikanal och förstärkt butikserbjudande, för att möta kunden på bästa sätt i olika situationer.

“Reklampaus” skrev någon i gruppchatten, men de som modererade den fann sig snabbt och skrev något i stil med att de hoppades att alla kunde ta med sig någon lärdom genom att lyssna på hur andra tacklat olika utmaningar.

Niclas Eriksson berättade att Elgiganten omsatte 13,8 miljarder kronor 2020, att de har 175 butiker, 3 400 anställda och 130 miljoner besök om året. Och att de investerar 450 miljoner kronor i nya system för NGR – Next Generation Retail.

Den fysiska handeln står inför förändring – kraven från kunderna är att vi är relevanta och lättillgängliga, och att man handlar på sina egna villkor, berättade Niclas Ericsson, och förklarade att tjänsterna kommer vara avgörande i framtiden, att kunskap är viktigt och att Elgiganten mer än dubblerar utbildningsinsatserna i år.

Niclas sade också att Elgiganten nu har egna serviceverkstäder i butikerna, samt att utbudet online för fem år sedan bestod av 7 000 produkter, medan det idag består av 100 000 produkter och om fem år skall det bestå av en miljon produkter.

En fundering kring detta är huruvida det är odelat positivt att bli en marknadsplats…

Fortsättning följer
Nästa vecka publiceras “Framtidens butik 2” här på APPLiAnytt, och då kommer det bland annat handla om butiken som det nya vardagsrummet, obemannade butiker och e-handel kontra hållbarhet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone