Framtidens butik 2 – vardagsrum/obemannad

Framtidensbutik-Elon

Den 22 april arrangerade Market “Framtidens butik 2021”, en digital heldagskonferens för de som jobbar inom retail. Förra veckan publicerade APPLiAnytt en artikel från konferensen som fokuserade på e-handel, lågprisbutiker och marknaden gällande pandemins påverkan och hur den traditionella butikskedjan utmanas från fyra håll. Här följer del 2, med fokus på butiken som det nya vardagsrummet samt obemannade butiker.

Elon Group
Stefan Lebrot, VD Elon Group, berättade under rubriken “Butiken – det nya vardagsrummet” bland annat att Elon-kedjan på senare år genomgått en genomgripande förnyelse där vitvarutbudet kompletterats med elektronikvaror genom Elon Ljud & Bild, och han poängterade att det nya butikskonceptet är en viktig del av Elon-kedjans väg framåt.

Traditionellt sett har butikerna sett ut som lagerlokaler, med rader av vita produkter, sade Stefan Lebrot, och förklarade att Elon förändrat detta genom att bygga riktiga rum i butikerna, där utvalda produkter visas upp i sin rätta miljö – till exempel i köket, tvättstugan, vardagsrummet och i några butiker även i trädgården.

Tidigare var “produkt” det centrala medan “inspiration” och “service” knappt var synligt i butikerna. I det nya butikskonceptet har de tre lika stor betydelse visuellt i butik.

Stefan förklarade att människor är det centrala, och hjälp, tips etcetera får man inte på samma sätt via en app eller dator som i en butik, och han berättade också att butikerna inte är omgjorda enbart för kunderna, utan även för personalen – som kommer med ett leende på morgonen och går hem med ett leende på kvällen.

Stefan Lebrot förklarade att Elons ledning inte bara kunde peka och säga “gör så”, utan de var tvungna att övertyga 400 butiksägare om att detta var rätt väg att gå, och han menade att en fördel med detta var att de kunde ta till sig av entreprenörernas idéer längs vägen, medan nackdelen var att det tog längre tid.

– Precisionen är dock viktigare än snabbheten när det gäller butikstransformationen, sade Stefan Lebrot, som också förutsåg att den finansiella transaktionen på sikt kommer ske i hemmet – till exempel via mobil eller dator – vilket kommer innebära att de traditionella kassorna i butikerna blir “pickup-points” och platser för service och tjänster.

Framtidensbutik-Lifvs

Lifvs
“Obemannat ritar om handelskartan” var rubriken på nästa programpunkt, där Daniel Lundh, COO och grundare Lifvs, som är pionjärer när det gäller obemmanade butiker, talade om just detta. 40 procent av befolkningen i Sverige bor i glesbygd (färre än 10 000 personer på orten) och de lever inte i “one-click”-världen likt de som är bosatta i Stockholm, berättade Daniel, och sade att det är i snitt 10-30 minuter i bil till närmsta livsmedelsaffär i Sverige, medan det i USA har skapats “food deserts” och det vill vi inte ha här, vilket var en av anledningarna till att Lifvs startades.

– Genom att bygga en toppmodern e-handelsplattform tillsammans med små, smarta butiker, kan vi erbjuda välfyllda butiker i områden där en vanlig butik inte kan bära sig, berättade Daniel, och sade att Lifvs har 27 butiker (små livsmedelsbutiker som har öppet dygnet runt) i Sverige idag – obemannad handel är inte bara en fluga utan kommer vara med på kartan framöver.

Daniel Lundh talade också om vikten av konsumentdata, och avslutade med ett citat av Steve Babcock: “Creativity without data is just art, but data without creativity is neglect.”

Mer information finns på www.lifvs.com.

Framtidensbutik-Retailomania

Retailomania
Magnus Ohlsson, detaljhandelsstrateg Retailomania, talade under rubriken “Är handeln redo för utmaningen?” om utmaningarna för detaljhandeln, och poängterade att om man inte direkt kan svara på de tre frågorna så har man ingen affär. De tre frågorna är:
1. Varför ska kunden komma till oss?
2. Vem skulle sakna oss om vi inte fanns?
3. Hur når vi in, när alla andra försöker att nå ut?

Frågorna gäller då som nu, oavsett om det gäller digitalt eller analogt, sade Magnus Ohlsson, som också berättade att handeln alltid stått inför utmaningar. Nu är det pandemin, råvarubrist och inflation som är aktuellt, och frågan är hur etableringsstrategier och handelsplatser kommer påverkas. Som exempel nämnde Magnus “mixed use” (en och samma butik används till olika saker vid olika tidpunkter på dagen), upplevelsehandelns möjliga revival samt marknadsprissättning – hyrorna har på ställen på Manhattan, New York, USA, sjunkit med 25 procent på ett år…

Fortsättning följer
Nästa vecka publiceras “Framtidens butik 3” här på APPLiAnytt, och då kommer det bland annat handla om cityliv och e-handel kontra hållbarhet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone