Framtidens butik 3 – cityliv & e-hållbarhet

Framtidensbutik-Fastighetsagarna

Efter en artikel om “e-handel, lågpris & marknad” och en med fokus på “butiken som det nya vardagsrummet samt obemannade butiker” kommer här den tredje och sista artikeln från Markets heldagskonferens “Framtidens butik 2021” – och nu handlar det om cityliv och e-handel kontra hållbarhet.

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor, talade under rubriken “Mötesplatsen i centrum” om vikten av en attraktiv stadskärna för en levande ort och en levande stad, och han satte fingret på något som många sannolikt funderar över i dagsläget, nämligen huruvida det uppdämda behovet av nöjen, restaurangbesök och resor kommer ta fart i höst och om det då kommer ske på bekostnad av heminvesteringarna…

Fastighetsägarna
Helena Olsson, Chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm, berättade under rubriken “Cityliv i ny form” bland annat att den fysiska detaljhandeln fortfarande har flest etableringar i staden, men de senaste 20 åren har tillväxten varit större både procentuellt och i absoluta tal inom tjänster och kultur, och hon menade att vi är trötta på det generiska utbudet inom handel – eftersom de sakerna kan vi handla på nätet – vilket innebär att det mest attraktiva i stadskärnorna idag är lokala och nischade butiker.

City är kommunens skyltfönster, och staden är en spegebild av människors önskemål och beteenden, förklarade Helena Olsson, och sade att nycklarna till framtidens cityfastighet bland annat är delade lokaler, bredare användning än vi är vana vid samt en stark förankring i platsens identitet.

Framtidensbutik-UlfJohansson

Framtidens fysiska butik
Ulf Johansson, Professor och ansvarig för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, som nyligen skrivit en bok med titeln “Framtidens fysiska butik – Digitalisering, upplevelser och hållbarhet” talade om hur forskningen kring framtidens fysiska butik ser ut, och vilka slutsatser man kan dra utifrån de undersökningar och forskningsprojekt som genomförts. Det handlade kortfattat om olika scenarion, som beror på huruvida majoriteten av kunderna “själva vill göra det” eller om de vill “att någon annan skall göra det för dem”, vilket resulterar i ökning eller stagnering av handeln via internet, och hur detta påverkar butikerna på olika sätt.

Ulf Johansson listade fem utmaningar för den fysiska butiken:
* Att förstå och utveckla sin roll i en omnikanalsvärld – före och efter blir lika betydelsefullt som under (butiksbesöket) i kundresan.
* Att leva upp till sin servicefördel – bra service är mer något potentiellt än något som det levereras på.
* Förstärka upplevelser som är unika för den fysiska miljön – upplevelser är mer än underhållning. (Pine & Gilmore – även utbildning, eskapism och estetik är upplevelser).
* Att underlätta hela vägen för kunden att klara sig själv i butiken – man kan ändå inte leverera på personlig service hela vägen (och vissa kunder vill klara sig själv av olika skäl).
* Hur skapa en tillgänglighet som utmanar online? Teknik ger möjlighet.

Ulf Johansson berättade att det krävdes Corona för att han skulle kunna ringa en butik och boka ett möte, och sedan talade han om det spännande ämnet e-handel kontra hållbarhet.

– Jag tror att vi sitter på en tickande bomb när det gäller e-handel och hållbarhet. Det pågår forskning inom detta, men inget är publicerat ännu. Vi får passa oss när den rekylen kommer. Transporter, förpackningar med mera kommer påverka och sannolikt kommer regler från staten om vad vi får göra. Detta kommer sannolikt att ändra villkoren för hur e-handel får bedrivas och påverka konkurrenssituationen, sade Ulf Johansson.

Under det avslutande panelsamtalet (med Björn Bergman, Helena Olsson och Ulf Johansson) framkom bland annat dessa två saker:
* Handeln är motarbetad i stadskärnor då den inte är fin nog – likt arkitektoniska byggnader – men handeln är kittet som håller ihop staden…
* E-handeln står inför nästa stålbad – pengar kommer inte längre skjutas in i icke lönsam e-handel…

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone