Franke Home Solutions – ett Franke

Mathias Ekman, Commercial Director och VD på Franke Home Solutions, i företagets fabrik i Byske.

Mathias Ekman, Commercial Director och VD på Franke Home Solutions, i företagets fabrik i Byske.

I över 110 år har Franke strävat efter unik utveckling och innovativ design. Franke Kitchen Systems, vars expertis ligger inom diskhoar, insatsbänkar, blandare och avfallshantering, har nu gått ihop med Franke Futurum, som är marknadsledande inom köksventilation, och bildat Franke Home Solutions – en ny nordisk organisation vars mål är att ständigt utöka närvaron i köket.

Mathias Ekman, Commercial Director och VD, ser stora synergier med att integrera produktportföljerna samt arbeta nordiskt för att tillgodose marknadens behov.

Egen utveckling & produktion
Med Franke Home Solutions kommer vår historia, våra kunskaper och erfarenheter kompletteras med möjligheter och kompetenser som fördjupar våra kundrelationer, förklarar Mathias Ekman, och berättar att Franke är en av världens största tillverkare av rostfria diskbänkar och ligger alltid i framkant vad gäller innovation och design, där schweizisk kvalitet är signumet.

Franke har ett flertal fabriker i Europa, en av dem är fabriken i Byske i Västerbotten, som är Nordens största tillverkare av produkter för köksventilation. Sedan starten för 70 år sedan har fler än sju miljoner spisfläktar producerats här.

– Frankes spisfläktar och spiskåpor är resultatet av flera generationers utveckling. Vi är en av få tillverkare som kan erbjuda fläktar till alla ventilationslösningar. Den nordiska ventilationsmarknaden är unik i sitt slag, i Byske har vi egen utveckling och eget laboratorium för att säkerställa de lokala behoven. Vi har ett stort sortiment av modernt designade produkter för alla typer av ventilationssystem – det gör oss marknadsledande, säger Mathias Ekman.

Mathias Ekman berättar att Franke representerar flexibla lösningar till köken inom flera produktkategorier, och förklarar att designprodukter inte behöver vara en kompromiss.

– Vi står för välkänd kvalitet i symbios med ett modernt formspråk. Ledorden är design och flexibilitet med Frankes välkända kvalitet som grund. Att prioritera miljömässigt hållbara material och produkter är idag ett naturligt och självklart krav i byggprocessen. I arbetet med våra produkter har stor kraft lagts på att minska klimatavtrycket under hela produktens livscykel, säger Mathias Ekman.

Franke-Kitchen

Målet är att ständigt utöka närvaron i köket
Franke är en global leverantör och producent av produkter, tjänster och kundanpassade lösningar för hushålls- och cateringsektorerna. Franke Group, som grundades 1911 och har huvudkontor i Aarburg i Schweiz, har cirka 8 500 anställda i drygt 70 dotterbolag över hela världen.

Internationellt lanserades Franke Home Solutions i januari i år i och med att Franke Kitchen Systems-divisionerna slogs ihop med Faber Hoods & Cooking Systems. Franke Group har förenat sin expertis inom matlagning och beredning av livsmedel för konsumentkök. Visionen är att vara närvarande i varje hushåll med minst en Franke-produkt.

Franke Home Solutions sortiment innehåller fläktar, diskbänkar, bänkskivor, blandare, avfallssortering och hällar. Divisionen omsätter ungefär en miljard CHF årligen (cirka 10 miljarder kronor) vilket är närmare hälften av Franke Groups omsättning.

Tre frågor till Mathias Ekman
1. Hur ser det ut i Sverige och Norden för Franke Home Solutions, vad gäller försäljningen och planerna för framtiden?
– Vi ser en stark tillväxt och stor efterfrågan på våra produkter, speciellt inom designsegmentet som till exempel mattsvarta kranar, diskhoar och fläktar. Vi har möjligheten att kunna erbjuda flera olika designikoner till köket tack vare vårt breda sortiment och arbete med att ligga i framkant.

2. Ni är ett av få företag inom vitvarubranschen som har produktion i Sverige. Vad har det betytt för er under pandemin – har det inneburit, och innebär det, några skillnader mot om ni hade haft tillverkningen i ett annat land?
– Från tid till annan har vi påverkats av den globala bristen, men vi tog tidigt ett beslut att öka vårt lager för att minimera risken. En stor fördel med vår lokala närvaro är att vi har kunnat parera ledtider med snabba leveranser.

3. Något ytterligare du vill tillägga?
– Den minimalistiska trenden i köket fortsätter öka samtidigt som vi ser efterfrågan på designikoner i köket. Idag ser vi att fläktar, kranar och diskhoar utgör en del av den kategorin som vi är stolta att kunna erbjuda. Vi har expansiva planer, vi tror på kombinationen av en stark lokal närvaro med egen produktion i kombination med vår globala portfölj. En perfekt mix där vi kan följa globala trender samtidigt som vi uppfyller lokala behov, avslutar Mathias Ekman.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone