Fulländad vitvaruservice i pandemitider

Servicebilar-Electrolux_Miele

Idag hyllar vi särskilt hjältarna i branschens serviceorganisationer, som i pandemitider ser till att reparationer och service på vitvarorna kan utföras i nära nog normal omfattning i hemmen och tvättstugorna över hela landet – givetvis med myndigheternas rekommendationer angående frånvaro vid symptom, hygien och annan minimering av smittspridningsrisker gentemot riskgrupper och andra i åtanke. En varm applåd till alla er!

En annan kamp som branschens servicebolag kämpar med är en del brister av reservdelar som beror på att konsumentefterfrågan på vitvaror och andra elektronikprodukter rusat i höjden på grund av Covid-19 i hela Europa och att speciellt elektronikkomponenter både till nyproduktion och som reservdelar drabbats av leveransproblem globalt.

En faktor som har varit positiv för genomförandet av servicebokningar hos privatkunder under denna period är det ökade hemmavarandet. Detta har utökat möjliga tidpunkter över dagen för servicebesök i de svenska hemmen. Och minskat stressen för kunderna, som inte behöver rusa iväg från jobbet för att ta emot ett servicebesök.

Repair – if you care!
Konsumenternas intresse för reparation ökar i samband med en allmänt ökad medvetenhet i samhället kring cirkulär ekonomi, i form av återanvändning, reparation och avfallssortering. En undersökning som EU har gjort på Europabasis visar att 77 procent av EU-medborgarna egentligen helst vill reparera sina produkter i stället för att ersätta dem med nya. Detta är goda nyheter för serviceföretagen, och inte minst för miljön.

Det är därför viktigt att de system vi har i Sverige för att “promota” reparationer med skattelättnader är så effektiva och heltäckande som möjligt för att få full effekt. I andra länder, som till exempel Österrike, har man ansett att det är enklare och effektivare med sänkt moms på sådana service- och reparationsuppdrag istället för RUT-avdrag. Detta förenklar administrationen för landets alla serviceföretag i jämförelse med den svenska RUT-hanteringen. I Sverige har vi redan detta system med reducerad moms sedan 1 januari 2017, men enbart gällande reparationer av “cyklar, lädervaror, kläder och hushållslinne”. Här är momssatsen 12 procent i stället för 25 procent.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone