Hållbarhet – från produktion till återvinning

Hvidnyt-01_2020

Under de senaste åren har begreppet hållbarhet blivit en viktig del av den offentliga debatten eftersom det har ökat medvetenheten om att planetens resurser är begränsade. Men vad är hållbarhet egentligen?

Hållbarhet handlar i grunden om att tillgodose aktuella behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose deras behov. Med andra ord, vi har ett ansvar att inte förstöra liv för framtida generationer genom att konsumera planetens resurser eller påverka miljön i en sådan utsträckning att det äventyrar människors livsvillkor i framtiden.

Tanken är att alla – konsumenter, producenter och samhället i stort – har ett ansvar för att skydda miljön och de begränsade resurser vi har tillgängliga.

Internationellt fokus
Sedan 2016 har FN arbetat med 17 globala mål för hållbar utveckling, som fram till 2030 skall sätta oss på en kurs mot en mer hållbar utveckling för både människor och planeten vi lever på.

Begreppet hållbarhet bygger på tre pelare, nämligen ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Bland världsmålen finns bland annat utrotning av fattigdom och hunger, försäkring av kvalitetsutbildning och jämlikhet.

Målen inkluderar också flera punkter som är specifikt inriktade på miljön, och särskilt en av punkterna rör branschen, nämligen punkt 12: Ansvarig konsumtion och produktion.

Huvudinnehållet i punkt 12 är:
* Att vi minskar vårt fotavtryck på naturen så snabbt som möjligt genom att ändra vårt sätt att producera och konsumera varor och resurser.
* Att industrier och konsumenter uppmuntras att återvinna och minska avfallet.
* Halvera det globala matavfallet per capita.

Hållbarhet i produktion
Hållbarhet i produktionen handlar inte bara om oron för världen utan också om oro för företagets vinst och profil.

Stigande råvarupriser gör det mer intressant att titta på möjligheten att begränsa materialförbrukningen och använda återvunna material i produkterna, liksom ökad energieffektivitet i produktionen, vilket minskar kostnaderna. Om du vidare överväger möjligheten att återvinna till produktion blir produkten också en potentiell resurs när den en gång måste kasseras och skickas för återvinning. Och företagets avfall kan användas av andra företag för att utnyttja materialet på bästa sätt.

I en tid med stort fokus på klimat och miljö är en hållbar profil också en bra signal för konsumenterna.

Hållbarhet hos konsumenterna
För konsumenterna är idéen om hållbarhet enklare. En lägre energiförbrukning är inte bara bra för miljön, den är också bra för plånboken. Detsamma gäller för vattenförbrukningen.

Men hållbarhet är också att det är bättre att betala för att reparera en produkt än att köpa en ny. Här kan en konkurrenskraftig parameter vara att tillverkarna ser till att produkterna är lätta att reparera och att priset på reservdelar hålls nere.

Och så borde det vara lätt att skicka produkten vidare när den inte kan användas längre, här är vitvarubranschen och återvinning redan väl inarbetat.

Även om hållbarhet på individnivå inte är lika betydelsefullt som när det sätts i struktur på nationell och internationell nivå, kan varje konsument göra något själv – särskilt om de får hjälp av produkter som inte bara kan spara på el och vatten, utan produkter som också kan minska matsvinn, till exempel.

Hållbarhet i återvinning
När en produkt slutar fungera måste kunderna välja om den skall repareras eller kasseras.
Med äldre, energikrävande produkter kan det ofta vara lönsamt att byta ut dem, men med nyare produkter borde det vara värt att reparera. Detta är dock inte alltid möjligt på grund av höga priser på reservdelar och höga hantverkarlöner. Här kan det svenska RUT-avdraget minska kostnaden vid reparation i hemmet.

Samtidigt är det viktigt att produkterna kan återvinnas så mycket som möjligt, både som reservdelar och som råvaror. Produktionen bygger på miljön, så om delar av produkterna kan återvinnas sparar man på det kontot. Och ju bättre möjligheten är att återvinna produkten i sin helhet, desto mer sparar man på de begränsade resurserna i världen.

Därför är det viktigt att produkterna, korrekt sorterade, hamnar på återvinningsstationerna så att alla råvaror, från plast till aluminium, kan återvinnas. Tillverkare kan hjälpa till att återvinna på vägen genom att tillhandahålla nya lösningar för till exempel motvikter i betong i tvättmaskiner, som idag är svåra att återvinna eftersom de blir förorenade med metall under skrotning.

Artikeln är skriven av Jakob Larsen Medgyesi och publicerad i den danska branschtidningen Hvidvare-Nyt 1/2020 (översättning: Ola Larsson/APPLiAnytt)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone