Hållbarhet – vad gör branschen?

Autodosering-Nollzoner

Inom vitvarubranschen har hållbarhet länge varit en konkurrensparameter, inte minst tack vare energimärkningen. Det är lätt att förmedla budskapet till konsumenterna om att en produkt är mer energieffektiv än en annan.

Men branschen arbetar också med hållbarhet inom ett brett spektrum av andra områden, och under senare år har innovation inom hållbarhet implementerats i många av de nya produkterna som kommer ut på marknaden varje år.

Autodosering
Under senare år har fler och fler diskmaskiner och tvättmaskiner med automatisk dosering av diskmedel och tvättmedel lanserats. De gör det inte bara lättare för konsumenterna eftersom de inte behöver fylla på vid varje disk eller tvätt, utan garanterar också att man använder exakt den mängd som behövs. Många av oss överdoserar mängden tvättmedel eller använder tabletter för disken, och med hjälp av autodosering säkerställer man att man inte överdoserar.

Detta är gynnsamt för både plånboken och miljön, eftersom mindre mängder tvålrester släpps ut.

Zoner förlänger hållbarheten
BioFresh, CrispZone, Fresh Zone, 0-zone, hydrofresh, coolbox – kärt barn har många namn. Gemensamt för dem alla är att de kan bidra till att förlänga hållbarheten för både grönsaker och kött. En del av dem ger helt enkelt en lägre temperatur så att till exempel steken kan hålla längre. Andra ger rätt temperatur, i kombination med hög luftfuktighet, så att hållbarheten förlängs betydligt på grönsaker. Andra ger en lägre luftfuktighet så att ostar och korvar kan hålla längre.

Många av dem kan också justeras efter behov, så att lådan ger rätt klimat för de livsmedel man placerar i den. Därmed förbättras hållbarheten, vilket minskar potentiellt matsvinn.

Plastfilter
Vid tvätt av kläder lossar många små partiklar automatiskt, som sedan sköljs ut tillsammans med avloppsvattnet från tvättmaskinen. När man tvättar naturliga material är detta inte ett betydande problem eftersom de är biologiskt nedbrytbara.

Men när man tvättar syntetiska tyger som polyester och elastan, bidrar man till belastningen på den marina miljön, för här är det mikroplast som sköljs ut i vattnet. Det är skadligt för djurlivet i havet, eftersom många fiskar äter de små plastpartiklarna.

Vissa tillverkare har dock börjat arbeta med filter för mikrofibrer som ser till att de små plastpartiklarna filtreras ut så att de inte sköljs ut med vattnet.

Återvunnet material i produktionen
I många länder är användningen av engångsflaskor utan pant ett allvarligt problem, eftersom de ofta hamnar i naturen, där det tar upp till 500 år för plastflaskor att brytas ner – och som så mycket annan plast i naturen, blir de till mikroplast.

Men PET-flaskorna är tillverkade av en flexibel typ av plast som relativt lätt kan återanvändas för andra ändamål, och här kan du hitta exempel på vitvarutillverkare som använder återvunna PET-flaskor för produktion av till exempel behållare i tvättmaskiner.

Skonsam tvätt
Det sliter på kläder när de tvättas och torkas. Därför arbetar många tillverkare med att göra tvättprocessen mer skonsam, så att kläderna kan hålla längre utan att bli slitna eller förlora färg, till exempel med inbyggd mjukgöringsfunktion i tvättmaskinerna som tar bort kalk från vattnet.

Eftersom modebranschen är bland de mest förorenande branscherna i världen är det bra att se till att man kan bära sina kläder under en längre tid.

Smarta kylskåp
De flesta känner till situationen där man hittar en gammal matvara längst in i kylskåpet eller när någon glaskonserv ser allt annat än inbjudande ut, eftersom man glömt bort den sedan man öppnade den.

Vissa kylskåp idag kan dock påminna om att det kan vara dags att använda matvaror. Naturligtvis kräver det att man registrerar matvaran när man lägger den i kylen, eller när man öppnar glaskonserven, men då kan kylskåpet i sin tur också meddela när det är dags för användning.

När kylskåpet har kontroll över innehållet kan ett smart kylskåp till och med komma med förslag på rätter med ingredienserna man har i det – så att man också på det sättet kan minska matsvinnet.

Artikeln är skriven av Jakob Larsen Medgyesi och publicerad i den danska branschtidningen Hvidvare-Nyt 1/2020 (översättning: Ola Larsson/APPLiAnytt)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone