Hushållsapparatindustrin i siffror 2018-2019

APPLiA_Europe-By_The_Numbers

APPLiA − Home Appliance Europe skriver i rapporten “By The Numbers: The Home Appliance Industry in Europe 2018-2019”, som publicerades den 23 april, att målen för ett klimatneutralt Europa är ett steg närmare. I rapporten kan man bland annat läsa att hushållsapparatindustrin uppvisar betydande trender till förmån för en bättre och renare framtid för regionen. Detta tillväxtmönster äventyras dock hårt av den globala utmaningen som coronaviruset (COVID-19) innebär, då det kräver att alla möjliga ansträngningar på plats måste övervinnas. En trend som hushållsapparatindustrin vill fortsätta stödja, i alla européers och miljöns intresse.

− Den fjärde rapporten för hushållsapparater visar siffror för en sektor som följer tiderna. Branschens framsteg visar inte bara att cirkularitet och resurseffektivitet är nyckelord för sektorn, utan också att smarta apparater räknar med ett växande antal användare, som i funktionaliteten ser potentialen att underlätta vardagen. Vi kan inte förvänta oss att dessa resultat fortsätter att växa som om ingenting hade hänt, säger APPLiA:s generaldirektör Paolo Falcioni, med hänvisning till den nuvarande krisen, och betonar att avgörande åtgärder från kommissionen och alla beslutsfattare i EU är förutsättningar för att hjälpa oss att bevara dessa siffror.

En av nyheterna i år är ögonblicksbilden för energieffektivitetsmål som uppnåddes under det senaste decenniet av tvättmaskiner och diskmaskiner. År 2018 var 68% av de sålda tvättmaskinerna A+++, ett antal som motsvarade endast 2% år 2008. Vad gäller diskmaskiner har 99% av de som kommit in i konsumenternas hem 2018 ett energimärke som är A+++, A++ eller A+.

− Siffrorna vad gäller energieffektivitet, som ökat inom vår sektor i Europa, är anmärkningsvärda och ger konkreta bevis på hur mycket som har gjorts under åren. Vår sektor bygger på ett bevisbaserat tillvägagångssätt, genom vilket vi år efter år kan se resultaten av vår dynamiska och framtidsinriktade industri, kommenterade Paolo Falcioni.

Relevanta siffror visas också att smarta hushållsprodukter genomgår en konstant och växande trend, som kommer omfatta 31 miljoner användare i Europa år 2024. Siffrorna visar att anslutna hushållsapparater redan hör till de smarta apparater som konsumenterna tycker är mest tilltalande och följaktligen är mest villig att köpa. Denna blomstrande tendens, med stöd av +13% forsknings- och utvecklingsutveckling på EU-nivå, lovar att inte avstanna i ett Europa som passar helt för den digitala tidsåldern.

På global nivå har Europa den näst högsta andelen omsatta enheter, medan hushållsindustrin rapporterar såväl en stigande arbetskraft som ett växande marknadsvärde. De siffror som visas i hela rapporten bevisar att hushållsindustrin under ytterligare ett år är en aktiv intressent i övergången mot ett klimatneutralt Europa och en engagerad aktör för att uppnå de mål som EU:s beslutsfattare har satt upp.

Rapporten från APPLiA − Home Appliance Europe kan läsas här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone