I backspegeln – för tio år sedan

El&Vitt-4_2009

El&Vitt utkom 13 november 2009 med vad som kom att bli tidningens sista nummer. Ledaren i El&Vitt 4/2009 (som återges nedan) skrevs av Matts Spångberg och Kent Oderud, som då liksom idag är VD respektive Ordförande på EHL.

Det är utvecklande med förnyelse
Vår tidning får nu 10 nummer som utkommer med cirka 100 sidor, eftersom att tidningarna i branschen läggs ihop. Det här innebär naturligtvis förändring. Förändring är annorlunda och utfallet speglas i betraktarens öga.
Branschen har till sin struktur förändrats en hel del över åren och allt fler aktörer hanterar nu både det som vi traditionellt kallar “vitt resp brunt”. I och med förändringen ges nu större möjlighet till en än bättre journalistisk bevakning av både produkter och företag. Samtidigt är det allas vårt ansvar att se till att det finns material även i fortsättningen för tidningen i form av nyheter.

El&Vitt har haft en enastående betydelse över åren som informationskanal för landets återförsäljare och leverantörer. Det har varit ett bra media för att informera om och ta del av produktnyheter.
Information om lagstiftning och tolkning av reklamationshantering har varit en stark del i tidningen.

Marknaden vänder nu skriver media och det känns som vi i konsumentbranscherna ligger långt fram då vi inte varit utsatta för den djupa nedgång som många industribranscher som ligger 40-70 procent ner mot föregående år.
Prognosen för 2009 tyder nu på i princip +-0 vilket innebär att 2009 blir ett av de tre bästa åren i historien. Vem hade vågat tro på det när man lade budget hösten 2008?
Vår bransch har stått stark i denna konjunkturnedgång och därmed har vi tagit marknadsandelar av andra branscher, det är stort för en mogen marknad som vår.
Sträck på Er i branschen – det här har Ni gjort bra.

Vi hoppas på ett minst lika bra 2010 för vår bransch och hoppas att alla Ni bidrar till att göra året bra för oss alla.
En del bygger väderkvarnar när det blåser – andra vindskydd.

Matts Spångberg, VD EHL, och Kent Oderud, Ordförande EHL.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone