IFA 2020 – GfK om pandemi & utveckling

IFA2020-GfK

IFA-mässan i Berlin var sig inte riktigt lik i år, men GfK:s traditionella genomgång av marknadsutvecklingen för vitvaror och hushållsapparater både globalt och regionalt genomfördes traditionsenligt på scenen inom IFA 2020 Special Edition och streamades också som en del av IFA Xtended Space. Föga överraskande så var presentationen fokuserad på hur pandemin påverkat branschen och vilka faktorer som blir bestående (och viktiga!) under den närmaste framtiden för branschen. APPLiAnytt sammanfattar här nedan det viktigaste i presentationerna:

Globalt
Trots verkningarna av pandemin och, i många fall nedstängning av både butiker och fabriker, så växte SDA (Small Domestic Appliances) med 8,6 procent medan MDA (Major Domestic Appliances), som globalt också omfattar luftkonditionering, förlorade 8,6 procent värdemässigt. Det är de siffror som GfK presenterade på IFA för den globala utvecklingen, som dock inte omfattar de nordamerikanska och sydafrikanska marknaderna.

Den negativa påverkan från den globala pandemin till trots, så gav fokuset på “eat at home”, “clean at home” och “groom at home” en snabb vändning av försäljningen på den globala marknaden under främst maj och juni. Detta satte fart på försäljningen av bland annat dammsugare, diskmaskiner, kaffemaskiner och skäggtrimmers, enligt GfK. Detta medan andra kategorier, som till exempel luftkonditionering förlorade hela sin högsäsong under de aktuella månaderna. För MDA totalt – utan luftkonditionering – så var den globala tillbakagången därför måttligare -3,7 procent.

Regioner
Sett efter regionerna så ser vi att SDA har uppvisat en stark utveckling i den industrialiserade delen av världen. I Europa ökade SDA med +9 procent och MDA låg nära nog stabil på -2 procent. I Asiens högutvecklade länder uppvisade också MDA-produkterna en ökning på +2,7 procent, medan de mindre utvecklade länderna i Asien upplevde en “double-digit” tillbakagång. Däremot – drivet av de lägre prispunkterna för SDA och det starka behovet av matlagning och städning i hemmet – så ökade försäljningen av just SDA i dessa länder (inklusive Kina) med hela +10,3 procent.

Några produktområden fick se ultrasnabba ökningar då konsumenternas beteende påverkades av utvecklingen i våra olika samhällen under pandemin. När hamstringen började i livsmedelsbutikerna så ökade till exempel försäljningen av frysar i Storbritannien med 317 procent mellan 2-22 mars. Motsvarande siffra från Tyskland var 185 procent. När hamstringen avtog så uppstod istället en stark efterfrågan efter apparater för beredning av livsmedel och tillredning av mat. Dessa kategorier ökade med nästan 25 procent under denna “post-lockdown” period.

Kategorier
Många varukategorier inom “health and well-being” har också fått se rejäla ökningar av försäljningen; digitala febertermometrar ökade med inte mindre än 400 procent värdemässigt under april månad på de stora marknaderna Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Generellt så ser GfK en stark utveckling också för andra produktkategorier som har med hygien och hälsa att göra. Ångfunktioner har efterfrågats i stor omfattning. Tvättmaskiner med hygienprogram och ånga ökade med 30 procent i Europa och rengöringsapparater med ånga ökade med 44 procent.

Också i kategorierna inom “groom at home”, där hårklippningsapparater och skäggtrimmers ingår, syntes ökningar på 53-56 procent i skuggan av att många hårsalonger var stängda under lockdown-perioden i Europa.

Trender
Gfk säger sig ha identifierat två större trender att ta hänsyn till framöver för vår industri. Den första väljer de att kalla “göra-livet-enklare” och den ger försäljningen av smarta vitvaror och hushållsapparater en skjuts framåt. Ett typiskt exempel för detta är den starka utvecklingen av smarta, självdoserande tvättmaskiner som uppvisar en 21-procentig ökning hittills under 2020. Totalt ökade försäljningen av smarta vitvaror (MDA) mest i Europa (+16 procent) medan latinamerika och Kina låg längst ner på listan. För SDA är det bara att vända på listan; där toppar Kina när det gäller inköpen av smarta hushållsapparater, såsom smart lufthantering och robotdammsugare.

Den andra trenden är, föga överraskande, den ökande online-handeln. Under pandemins värsta dagar med lockdown och nedstängningar av butiker, så ökade andelen online-försäljning kraftigt för både MDA och SDA globalt. Andelen online ökade till 29 procent för MDA och hela 45 procent för SDA. Det är 10 procentenheter högre för båda segmenten jämfört med 2019.

I Europa ökade de traditionella butikernas online-försäljning med 64 procent jämfört med förra året. Motsvarande siffra för så kallade “pure players” var 20 procent. Det mest uppmärksammande var att denna ökning av online-försäljningen inte bromsade när butiker väl öppnade efter lockdown i Europas olika länder. Konsumenterna fortsatte att handla online och undvek på så sätt köer och folksamlingar plus att de med all sannolikhet upptäckt det bekväma med online-shopping.

Kort om GfK
GfK samlar regelbundet in försäljningsdata från butiksleden i över 70 länder globalt för olika branschen såsom hemelektronik, foto, telekom, IT, kontorsutrustning och vitvaror/hushållsapparater.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone