IFA GPC 2019 – Marknadsutveckling MDA

IFA_GPS_2019_2

På IFA Global Press Conference 2019 i Andalusien/Spanien i slutet av april talade Norbert Herzog, Global Strategic Insights/GfK, bland annat om marknadsutvecklingen inom MDA, under rubriken ”Home Appliances and emerging trends – From consumer needs to global trend opportunities”.

Norbert Herzog berättade att den globala marknaden för Major & Small Domestic Appliances under 2018 ökade med 3 procent i värde och omsatte 262 miljarder Euro – uppdelat ökade MDA med 1 procent och omsatte 178 miljarder Euro medan SDA ökade med 5 procent och omsatte 84 miljarder Euro. SDA stod alltså nästan för en tredjedel av den totala omsättningen.

Om man tittar på fem regionala marknader såg 2018 ut enligt följande: Asia-Pacific ökade med 3 procent till 93 miljarder Euro, Europa ökade med 3 procent till 86 miljarder Euro, Nordamerika varken ökade eller minskade och omsatte 51 miljarder Euro, Latinamerika ökade med 6 procent och omsatte 17 miljarder Euro och Mellanöstern-Afrika ökade med 3 procent och omsatte 15 miljarder Euro.

Norbert Herzog nämnde fyra generella trender inom vitvaror (Performance, Simplification, Premium och Borderless Shopping) samt en specifik trend för SDA (Well-being).

– Konsumenten är i centrum av trenderna som driver marknaden. Behoven varierar dock inom olika produktgrupper och att fånga kontexten i dessa trender samt hur de manifesteras inom Small & Major Domestic Appliances är till stor hjälp när det gäller att bedöma framtida scenarier på ett upplyst sätt. Konsumenter efterfrågar rika upplevelser vilket möjliggör försäljning av prestanda- och premiumprodukter, och kopplat med konsumenternas förväntningar på fullständig uppkoppling leder detta till en mångfald av möjligheter för återförsäljare och leverantörer om man levererar innovation, säger Norbert Herzog.

Betalvilliga konsumenter
Enligt en global GfK-undersökning är 43 procent av konsumenterna villiga att betala mer för produkter som gör livet enklare. Två exempel på detta som nämndes är tvättmaskiner med en kapacitet på mer än 5 kilo (som ökade med 25 procent) samt tvättmaskiner med ånga (som ökade med 53 procent) medan tvättmaskiner totalt minskade med 1 procent 2018. När det gäller försäljning av smarta MDA-produkter har värdet av de smarta produkterna globalt ökat från 4 till 16 procent av omsättningen de senaste fyra åren.

I. Want. It. Now. GfK meddelade också på IFA GPC 2019 att 48 procent av konsumenterna säger att deras smartphone/surfplatta snabbt håller på att bli deras viktigaste handelsverktyg – och de poängterade att omnichannel är det mest framgångsrika konceptet och ökar mer än ren onlineförsäljning.

Kina svänger
Kina står för ungefär 30 procent av den totala marknaden inom MDA och det är en fluktuerande marknad, där försäljningen kan svänga från +15 procent till -15 procent på kort tid, vilket påverkar globalt, förklarade Norbert Herzog, som också berättade att kinesiska företags fotavtryck gått från 1,2 procent till 7,4 procent i Västeuropa (samt från 0,6 procent till 13 procent i Östeuropa) i och med förvärven av Gorenje (Hisense) och Candy (Haier).

IFA_GPC_2019-gfu_Presentation

Över en biljon
– 2018 genererade den globala marknaden för tekniska konsumentprodukter för första gången en omsättning på mer än en biljon Euro, vilket innebar en ökning på 3,3 procent. 2019 förväntar vi oss en fortsatt ökning av omsättningen med 1 procent, till 1,052 biljoner Euro. I synnerhet Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika är tillväxtmarknader. För konsumentelektronik förutser vi en stabil utveckling medan vitvaror förväntas öka igen, säger Hans-Joachim Kamp, Chairman of the supervisory board of gfu Consumer & Home Electronics.

På bilden ovan, som Hans-Joachim Kamp visade under IFA GPC 2019, syns att konsumentelektronik förväntas omsätta 779 miljarder Euro 2019 (vilket innebär att kategorin varken väntas öka eller minska i år) medan vitvaror förväntas öka med 4 procent till en omsättning på 273 miljarder Euro, varav MDA kommer utgöra 183 miljarder Euro (+3 procent) och SDA 90 miljarder Euro (+7 procent).

IFA anordnas, för 59:e gången i ordningen, i Berlin 6-11 september 2019.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone