Julhandel för totalt 81,7 miljarder enligt HUI

HUIs-Julrapport-2020-14

“Hundratusentals svenskar åker inte utomlands till jul- och nyårshelgerna vilket gör att det finns mer pengar än någonsin att handla för inför denna jul. Och dagligvaruhandeln får dessutom en skjuts av att julbord, restaurangbesök och större middagar ersätts av matlagning i hemmen”. Så uttryckte sig Jens Arnberg, VD för Handelns Utredningsinstitut – HUI – när julhandelsprognosen presenterades förra veckan.

Men sedan förra veckan har nya restriktioner utfärdats regionalt och nationellt och det lägger en våt filt över årets mest efterlängtade period i detaljhandeln; julhandeln. Därför är det närmast en mardrömslik tajming att kunder nu avråds från att besöka fysiska butiker inför årets viktigaste försäljningsperiod.

Optimistiskt scenario +5%
I detta svårbedömda läge presenterade HUI tre olika scenarier, där det “optimistiska scenariot”, med en 5-procentig ökning av handeln under december, bygger på antagandet att pandemin stabiliseras och att handeln kan hålla öppet och att kunder upplever att det är säkert att vistas i butiker, vilket med måndagens regeringsbesked om ytterligare restriktioner kan anses rätt osannolikt.

Pessimistiskt scenario -12%
HUI:s mest pessimistiska scenario anger de facto en 3-procentig ökning i dagligvaruhandeln men en kraftig tillbakagång för sällanköpsvaror med hela 22 procent, vilket skulle ge en total på minus 12 procent. Detta scenario utgår från mycket tuffare restriktioner än idag, med hög smittspridning, många stängda butiker, låga maxtak på besökare i butiker och/eller nådda kapacitetstak inom e-handeln som följd. De nya restriktionerna från regeringen och FHM gör att de faktorer som påverkar detta scenario får ökad aktualitet och scenariot i sin helhet ökar i sannolikhet.

Huvudsakligt scenario +1%
HUI:s huvudsakliga scenario för julprognosen ligger mitt emellan dessa ytterligheter och utgår från att konsumenter till viss del avstår från konsumtion på grund av smittspridning och restriktioner, antingen kopplat till butiker eller till följd av att de träffar färre personer, exempelvis under jul och nyår. Detta scenario är mycket likt hur situationen i Sverige var i april gällande corona och försäljning. I detta scenario blir handlarnas åtgärder för att garantera en trygg shoppingupplevelse både i fysisk och digital handel avgörande för utfallet. I detta troliga scenario utvecklar sig dagligvaror med plus 5 procent medan sällanköpshandeln som helhet tappar 2 procent (det samlade utfallet blir då plus 1 procent).

201118-Julhandel-graf

Stora skillnader mellan branscherna
Dagligvaruhandeln klarar sig undan med plus-tal i alla tre scenarior från HUI, men det är stora skillnader för julprognosen inom sällanköpsvaror. Hemelektronik, små hushållsapparater, vitvaror och sport- och fritidsutrustning förespås få en betydligt bättre utveckling under julhandeln än till exempel kläd- och skohandeln. Hemmets funktion har blivit synnerligen viktig under denna period av hemmaluncher, hemarbetande och hemestrande och försäljningen av produkter relaterade till detta behov boomar. Också vårt behov av underhållning hemma och viljan att hålla kontakten med våra nära och kära är exempel på sådant som skapat nya behov av teknikprodukter. Sport och fritid rider också på vågen av det ökade intresset för friluftsaktiviteter utomhus under pandemin. Däremot så förespås kläd- och skohandeln i december att tappa i försäljning jämfört med föregående år, då branschen redan tidigare visat sig vara särskilt känslig för smittspridning och restriktioner.

E-handeln väntas slå rekord i jul
Postnords rapport E-barometern, som genomförs tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research, visar att så många som 46 procent av tillfrågade svenskar uppger att de helt kommer undvika fysiska butiker under julhandeln. E-handeln väntas däremot öka med nära 30 procent. Den ökade e-handelskonsumtionen kommer sätta Postnord och andra leverantörer på prov när det gäller pakethanteringen. Postnords VD Annemarie Gardshol skriver i rapporten att företaget kommer göra “allt i vår makt” för att slutkonsumenterna ska kunna ta emot sina e-handlade julklappar på det sätt som passar var och en bäst.

Huvudscenariot ger 81,7 miljarder
Förra året passerade julhandeln 80 miljarder kronor i försäljning. Enligt HUI:s huvudscenario förväntas att julhandeln i år växer med en procent, så årets decemberhandel lär landa på 81,7 miljarder inom detaljhandeln, vilket motsvarar 7894 kronor per person.

Vill du ladda ner hela den läsvärda julprognosen från HUI så gör du det här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone