Kraftig ökning av påbörjade lägenheter

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2001–2021. Källa: SCB

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2001–2021. Källa: SCB

SCB meddelar i sin halvårsrapport om byggnationen i Sverige att 34 300 nya lägenheter påbörjades under det första halvåret i år. Det är en ökning med inte mindre än 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27 400 lägenheter påbörjades.

Småhus ökar igen
Det är då inte bara lägenheter i flerfamiljshus som ökar – också i småhus ökar antalet påbörjade lägenheter med samma ökningstakt. Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 6 800 i småhus, vilket är 25 procent fler än under samma period 2020. I flerbostadshus var det 27 500 lägenheter som påbörjades, vilket också är 25 procent fler än första halvåret 2020.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 550 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 328 lägenheter under första halvåret 2020. Bland annat är det en del kontorsyta som omformats till bostäder.

Småhus definieras i statistiken som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Fritidshus ingår som synes inte i SCB:s statistik över påbörjade lägenheter.

Viktigt för vitvarubranschen
Trots att nyproduktionen varje år endast utgör någon dryg procent av det totala bostadsbeståndet, så är antalet lägenheter i nyproduktion mycket pådrivande för vitvarumarknaden. Här fullutrustas de mindre köken med minst fem vitvaror och upp till sju eller åtta i de större köken i bostadsrätter och småhus. Med lite enkel matematik inser man då att cirka 350 000 till 450 000 vitvaror kommer att levereras under ett år enbart till de nyproducerade lägenheterna i Sverige om den här nyproduktionstakten håller i sig.

Sammanställt och kommenterat av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone