Lågpriselektronik av okända märken – brister

Kemikalieinspektionen-kontor

KEMI (Kemikalieinspektionen) har, efter genomförd marknadskontroll, publicerat rapporten “Hemelektronik 2019”. Vid tillsynen fann man otillåtna ämnen i drygt var fjärde elektrisk produkt. KEMI uttalar i rapporten att “Lågpriselektronik av okända märken har oftast fler brister än kvalitetsprodukter”.

APPLiA konstaterar glädjande att våra medlemmar klarat sig bra vid tillsynen.

De ämnen som främst hittades var bly, kadmium och kortkedjiga klorparafiner, där otillåtna ämnen (förbjudna enligt RoHS och REACH) hade halter över gränsvärdena i produkterna. För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen.

– Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Ta del av hela rapporten här.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone