Lux, föregångaren till Electrolux, fyller 120 år

Lux-lampa

Den 19 februari för 120 år sedan startades AB Lux, företaget som skulle bli ett viktigt bidrag till bildandet av Electrolux arton år senare. En grupp innovatörer och affärsmän, som trodde på den nya gaslampan, upplevde både framgång och motgång i Lux, och bidrog också indirekt till starten av läkemedelsföretaget Astra Zeneca.

1901 – en ny typ av lampa
Designern, industrialisten och finansmannen Sven Carlsson (1847-1924), som bland annat arbetat för bröderna Nobel i Ryssland, ser stora möjligheter i en helt ny typ av fotogenlampa designad av kemisten David Kempe. Den har ett så kallat glödnät som ger utomordentligt starkt ljus. Carlsson köper rättigheterna till konstruktionen och startar AB Lux med några partners den 19 februari, för att tillverka och sälja den nya Lux-lampan.

Sven Carlsson ser till att snabbt patentera tekniken i Lux-lampan, och företaget får en flygande start. Under det första året tecknades avtal med återförsäljare i Tyskland och Lux fortsätter sin expansion på resten av kontinenten, i Australien, Nordamerika, Sydamerika och Ryssland.

Lux anställda utanför fabriken på Lilla Essingen.

Lux anställda utanför fabriken på Lilla Essingen.

1907 – ny fabrik på Lilla Essingen, Stockholm
Efterfrågan på Lux-lampor är så stor att företaget 1907 köper en tomt på ön Lilla Essingen utanför Stockholm. Ett år senare flyttas produktionen från de trånga lokalerna på Kungsholmen till den nybyggda fabriken på Lilla Essingen. Verksamheten växer snabbt.

Men nu börjar också problemen. Andra företag ser den lukrativa belysningsmarknaden, den nya fabriken kostar mycket pengar, utbyggnaden av el börjar bli ett konkret hot och utöver detta utbryter en stor strejk i Sverige 1909. Året därpå drar Sven Carlsson och styrelsen i bromsen och börjar leta efter andra produkter som kan ge de utländska försäljningsfilialerna en bredare produktportfölj. Lampan är inte lika konkurrenskraftig längre.

En av dessa produkter är en elektrisk dammsugare som väger 20 kilo, ser ut som en tunna och kan tillverkas och säljas på licens från amerikanska Santos. Varför inte? Men starten är långsam och år 1912 anges i årsredovisningen att “dammsugare… ännu inte har fått någon betydande spridning.”

Lux ledning 1917 (från vänster) Wenner-Gren, Lindblom, Carlstedt.

Lux ledning 1917 (från vänster) Wenner-Gren, Lindblom, Carlstedt.

1912 – Wenner-Gren gör entré
Det är nu “försäljningsgeniet” Axel Wenner-Gren (1881-1961) kommer in i bilden. Den 31-åriga svensken har insett dammsugarens potential och har fått erfarenhet av att sälja en konkurrerande modell i Tyskland med god framgång, men har haft en konflikt med sin tyska partner. Så han kontaktar chefen för Lux, C G Lindblom och lovar utan att blinka att han kan sälja 500 av deras dammsugare om året, om han får exklusiva rättigheter i Tyskland och Frankrike. Även om Lindblom är orolig för att han är en bedragare har han inget att förlora.

Wenner-Gren vet mycket väl att kunderna tycker att dammsugaren är för tung, så han har redan kontaktat en av underleverantörerna till Lux, AB Elektromekaniska, lett av den innovativa ingenjören Sven Carlstedt. Hans team lyckas snabbt förbättra sugkapaciteten, minska vikten och också göra produktionen billigare. I slutet av 1912 lanserades den första riktigt konsumentanpassade dammsugaren (Lux I) som väger 14 kilo. Denna modell fortsätter att förbättras i snabb takt till 9 kilo (Lux II) och Wenner-Gren arbetar med att göra ytterligare förbättringar och ännu lättare modeller.

Nu säger Wenner-Gren att han vill ha 5000 enheter per år, och Lux har svårt att leverera. Men Lux-ledningen inser att de har hittat en livlina, särskilt genom försäljningsföretaget i Tyskland, som har “fått en särskilt bra marknad för den nyligen startade produktionen av elektriska dammsugare”, som det heter i årsredovisningen.

1916 – AGA förvärvar Lux
Lux fortsätter att tillverka fotogenlampor parallellt, men försäljningen av andra lampmodeller går dåligt och vid krigsutbrottet i augusti 1914 stannar det mesta. Lux har också mött starkt motstånd på fyrmarknaden. 1904 grundades AB Gasaccumulator (AGA), som fokuserar på fyrlampor baserade på acetylengas. AGA växer snabbt och 1916 köper de Lux.

Lux är dock fortfarande ett relativt oberoende dotterbolag till AGA och samarbetar med ägaren om fyrteknik. Och dammsugare är fortfarande en separat affärsverksamhet inom Lux.

1919 – försäljningsföretaget Electrolux
När Axel Wenner-Gren startade AB Electrolux i augusti 1919 är tanken att Electrolux ska vara ett rent försäljningsföretag med Lux som enda leverantör av dammsugarna. Wenner-Gren förbinder sig att köpa stora mängder dammsugare från Lux under en tioårsperiod och Lux åtar sig att tillverka endast för Electrolux. Wenner-Gren blir också en partner i Lux.

Produktionen och försäljningen av dammsugare får nu fart och så tidigt som 1923 tillverkar Lux över 100000 dammsugare per år åt Electrolux, som säljer dem i Europa, Nordamerika och Latinamerika samt i Australien och Nya Zeeland.

1923 – Electrolux tar över Lux
Efter en tvist 1923 med en av AGA:s huvudägare, Handelsbanken, och dess ordförande, tidigare statsminister Arvid Lindman, köper Wenner-Gren Lux från AGA och får sålunda full kontroll över produktionen vid Lilla Essingen. Och nu börjar en ojämförlig expansion över hela världen under 1920- och 1930-talet, vilket lägger grunden för dagens, globala Electrolux.

Så vad är kopplingen till Astra – idag känt som Astra Zeneca? Jo, efterfrågan på glödnät som används i Lux-lampan utgör grunden för ett annat av Sven Carlssons företag, AB Keros. 1908 utökar Keros sin verksamhet och adderar bandage till sortimentet. Andra läkemedelsprodukter läggs till och 1913 överförs dessa till nybildade Astra med Sven Carlsson som huvudfinansiär. Resten av produkterna överfördes 1916 till AGA, som just köpt Lux.

Resten är historia, som de säger, både för Lux/Electrolux, AGA och Astra Zeneca.

Denna text är en översatt sammanfattning av en artikel från Electrolux, som kan läsas i sin helhet (på engelska) här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone