Medlemstankar: Viktigast just nu

Cylinda-BengtThaysen

Hej Bengt Thaysen

Ditt företag är medlem i APPLiA – Home Appliances Sweden; Vad är enligt dig branschens och APPLiAs styrelses viktigaste uppgift just nu?

Just nu är det högaktuellt med kemikalieskatten eftersom den återigen höjs. Därför anser jag att den viktigaste uppgiften i dagsläget är att genom APPLiA Europa påverka andra EU-länder att införa liknande kemikalieskatt som Sverige har, vilket i så fall skulle påskynda processen för att få bort miljöfarliga ämnen. Att försöka få den svenska staten att ändra uppfattning och ta bort skatten är nog en omöjlig uppgift eftersom det i långa loppet handlar om att förbättra vår miljö.

I övrigt så tycker jag att en pålitlig försäljnings- och marknadsstatistik är APPLiAs viktigaste uppgifter för att främja branschens medlemmar.

Bengt Thaysen, Senior Produktchef, Cylinda

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone