Medlemstankar: Viktigast just nu

Gram-Peder_Qwist

Hej Peder Qwist

Ditt företag är medlem i APPLiA – Home Appliances Sweden; Vad är enligt dig branschens och APPLiAs styrelses viktigaste uppgift just nu?

För oss på Gram är det naturligt och viktigt att vara medlem i branchorganisationen. Vi vill vara med och påverka olika beslut samt stärka branschorganisationen.

Det viktigaste för branschen och APPLiAs styrelse just nu är såklart den återkommande diskussionen kring kemikalieskatten. Skatten har precis höjts och snedvridit den svenska konkurrensen ytterligare, vilket är fel. Vi tycker Kent och övriga i styrelsen gör ett bra jobb så här långt. Men det krävs ett ihållande arbete och tydligt budskap från APPLiA Sweden vart vi står i frågan. Både i Sverige och gentemot EU. Vi har starkt förtroende för styrelsen i denna fråga.

APPLiA har även en uppgift hålla medlemsföretagen uppdaterade på branschens nyheter och även korrekt marknadsstatistik, så vi får en stark sammanhållning och kan driva branschen framåt.

Slutligen vill jag passa på att välkomna alla i branschen till en av de viktigaste händelserna varje år, IFA i Berlin 6-11 september. Undertecknad är på plats för möten 9-11 september.

Peder Qwist, Country Manager GRAM Sverige

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone