Möjlighet till nytt jobb i en expansiv bransch

ConnectedHome-Bild

Hösten 2020 påbörjar första kullen av branschens nya tekniker, antalet utbildningsplatser är 30 stycken, sin utbildning Serviceingenjör connected home. Utbildningen sker inom ramen för YH – Yrkeshögskolan och APPLiA genomför den tillsammans med Teknikhögskolan.

Redan nu är det möjligt att söka till utbildningen, så välkommen med ansökan. Utbildningen är studiestödsberättigad via CSN. Innehåll och ansökan finns här.

Tipsa alla intresserade att söka utbildningen som sker i Lund. Utbildningen ges som distansutbildning. Distansutbildning innebär att en hel del av utbildningen kommer att gå att följa över nätet och vissa sammanhållande dagar sker undervisning på plats i Lund. Det innebär att personer eller företag som vill söka kan utbilda sig och ändå bo kvar på hemorten. Företag kan skicka sina medarbetare som vill uppgradera sina kunskaper. Kursinnehållet är brett och förutom teknik finns bland annat delar såsom projektstyrning, företagande och kommunikation i utbildningen.

För branschen är detta ett sätt att möta teknikutvecklingen med allt fler uppkopplade produkter. Produkter som kan underlätta kundernas dagliga vardag. Då är det också viktigt att våra kommande tekniker kan säkerställa trygghet i kunden hem med många produkter inkopplade till nätverk.

APPLiA och dess medlemsföretag tar nu ytterligare ett steg in i det digitaliserade hemmet och den fortsatta teknikutvecklingen blir ett avstamp för framtidens produkter och tekniker.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone