MWC 2020 inställd på grund av coronaviruset

Corona virus - Alfred Pasieka Science Photo Library

Den 12 februari meddelade GSMA (som arrangerar Mobile World Congress, MWC, i Barcelona) att mässan som skulle gått av stapeln 24-27 februari är inställd på grund av coronaviruset. GSMA uttrycker sina sympatier för de drabbade i Kina och hela världen, och arbetar nu med förberedelser inför MWC 2021.

MWC har förvisso ingenting med vitvaror att göra, men då det inte är en liten sak att ställa in en global mässa tyckte vi att det var värt att rapportera om detta beslut på APPLiAnytt. När det gäller vitvaror kommer två mässor anordnas i år (och APPLiAnytt kommer vara på plats): EuroCucina i Milano 21-26 april samt IFA i Berlin 4-9 september.

Finns det en risk att EuroCucina och/eller IFA 2020 kommer ställas in, likt MWC, och om så är fallet vad görs för att undvika detta?

– På AUMA:s hemsida kan man ta del av deras uttalande med anledning av att MWC har ställts in. Hittills har inga tyska mässor ställts in och det finns inga planer på att ställa in någon tysk mässa framöver. Men självklart finns det inga garantier, utan allt beror på hur det utvecklar sig framåt. När jag var på Fruit Logistica i Berlin under första februariveckan, så märktes det inte någon större skillnad i antalet utställare eller besökare i jämförelse med förra året. Fruit Logistica-mässan, likt andra tyska mässor, har lagt mycket möda på information kring viruset och vad de gör för att minimera riskerna. Flera medicinska team fanns på plats för att snabbt kunna agera i akutsituationer, handdesinfektion fanns utplacerad över hela området och toaletterna blev städade oftare, säger Katherina Kim, svensk representant för Messe Berlin och projektledare Affärsområde Market Services på Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB.

AUMA, Association of the German Trade Fair Industry, publicerade den 13 februari ett uttalande angående coronaviruset, där Philip Harting, ordförande för AUMA, sade att i Tyskland kommer alla mässor att äga rum enligt plan.

“De tyska mässarrangörerna har nära kontakt med hälsomyndigheterna. För närvarande ser de ingen anledning att begränsa genomförandet av mässor. Besökares, utställares och ytterligare deltagares hälsa har högsta prioritet. De tyska mässarrangörerna har vidtagit många åtgärder för att skydda deltagarnas hälsa så mycket som möjligt.

Dessa åtgärder sträcker sig från specifik sanitet till medicinska tjänster på plats och är baserade på rekommendationer från WHO (World Health Organization) och erkända vetenskapliga organisationer som till exempel Robert-Koch-Institutet. Mässor i Tyskland står för bästa möjliga hälsoskydd för att säkerställa den internationellt uppskattade funktionen att ansluta besökare och utställare från hela världen.”

(Bild: Alfred Pasieka, Science Photo Library)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone