“Nästan fem miljoner bostäder i landet”

APPLiA-Bostadsbestand1

Så lyder rubriken på rapporten från SCB över bostadsbeståndet per den 31 december 2019, som alldeles nyligen släpptes − den 23 april 2020. Vi dristar oss att komplettera rubriken med:

“och i alla dessa bostäder gör vitvaror tjänst dygnet runt”

Rapporten slår fast att antalet bostäder i Sverige uppgår till 4 978 239 (fritidsbostäder ej medräknade) och ökar tack vare det ökade färdigställandet av nyproducerade bostäder under 2019. Boende i småhus står för den största andelen (cirka 42 procent) sedan följer boende i hyresrätt (cirka 30 procent) tätt följd av bostadsrätter (cirka 21 procent). Därutöver finns cirka 260 000 så kallade specialbostäder som består av lägenheter för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och andra typer av specialbostäder. Sveriges alla fritidshus är inte medräknade i SCB:s bostadsbestånd, men utgör cirka 600 000 i tillskott till de fem miljonerna ordinarie bostäderna.

− Utrustningsgraden för vitvaror är något olika i de olika bostadsformerna. Högst utrustningsgrad hittar vi i bostadsformerna småhus följt av bostadsrätt. Det betyder att i kommuner med lägre andel av hyreslägenheter har man en något livligare marknad för stora vitvaror. Stockholm, Uppsala och Västerås är exempel på några sådana större kommuner, säger Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

APPLiA-Bostadsbestand2

Storleken har betydelse
I rapporten skrivs också att lägenheternas genomsnittliga yta i flerfamiljshus är 68 kvm och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm. Lägenheterna för äldreboende snittar på 39 kvm och boende i studentlägenheter nöjer sig med 28 kvm yta i genomsnitt enligt SCB.

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är två rum och kök, följt av tre rum och kök – dessa båda står för nästan 70 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus i Sverige 2019.

Med större bostäder följer logiskt också en högre utrustningsgrad för vitvaror enligt APPLiA. Men också i fritidshus ser vi de senaste åren att ett ökat antal vitvaror kommer till användning – ingen vill väl handdiska, tvätta för hand eller använda golvborste mer på sin lediga tid i fritidshuset?

I rapporten från SCB ges också utförlig information om bostädernas åldersstruktur för de olika bostadstyperna. Det visar sig att för småhus är den största andelen byggda mellan 1961 och 1990 emedan den största delen av beståndet av flerfamiljshus byggdes något tidigare; mellan 1951 och 1980.

Mer utförlig information finns i SCB-rapporten, som du kan läsa här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone