Nu över 5 miljoner bostäder i Sverige

Bostadsbestand-Sverige2020_0

“Nästan fem miljoner bostäder i landet”. Så löd rubriken på en artikel för precis ett år sedan i APPLiAnytt. Då hade antalet bostadslägenheter kommit upp i 4 978 239 – men det fattades en bit en bit till 5 miljoner. Nu, ett år senare, meddelar SCB att vi passerat denna gräns och att det nu i Sverige finns 5 037 444 bostadslägenheter i småhus och flerfamiljshus. Drygt 59 000 bostäder har alltså tillkommit under 2020.

Bostadsbestand-Sverige2020_1

Tillväxt av hyresrätter och studentbostäder
Fördelning mellan bostadsformerna är tämligen stabil mellan åren 2019 och 2020 framgår av SCB:s siffror, som presenterades i veckan. Som tidigare är den absolut vanligaste boendeformen i Sverige “småhus”. Detta med en andel av knappt 42 procent. Se tabell ovan. En marginell andelsökning har skett av bostäder i flerfamiljshus med hyresrätt, som nu står för 29,8 procent av det totala bostadsbeståndet.

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 58 procent (1 502 000 lägenheter) av flerfamiljsbeståndet medan resten, 42 procent, utgörs av bostadsrätt. En viss tillväxt har också skett för “specialbostäder” där 141 000 är bostäder för äldre/funktionshindrade och 105 000 är registrerade som studentbostäder. Fritidsbostäder är inte medräknade i SCB:s siffror.

Bostadsbestand-Sverige2020_2

4 776 239 hushåll i Sverige per december 2020
Samma dag som SCB redovisade antalet bostadslägenheter här ovan, så redovisades också antalet hushåll i Sverige per den 31 december 2020. Noterbart är att 4 776 239 hushåll redovisas. Jämfört med siffran här ovan på drygt 5 miljoner tillgängliga bostäder, så finns det alltså ett “dubbelägande” och “dubbelboende” på cirka 260 000 bostadslägenheter i Sverige.

I samtliga län, förutom Stockholms län, är småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen. I Stockholms län är flerbostadshus med bostadsrätt vanligast, 38 procent av hushållen, följt av flerbostadshus med hyresrätt, 28 procent.

I tio av 21 län har drygt hälften av hushållen boendeformen småhus med äganderätt. I Dalarnas län var andelen störst, 56 procent av hushållen. Lägst andel hushåll boende i småhus med äganderätt var det i Stockholms län, 24 procent.

Överallt i dessa fem miljoner bostäder – varhelst i Sverige – finns vitvaror som gör trogen tjänst i hemmen 24/7 och hushållsapparater som assisterar dagligen vid matlagning, dammsugning och fikapauser! Borde vi inte skriva in “Vitvarans och Hushållsapparatens Dag” i kalendern nu snart, för att fira dessa trotjänare i alla hem i Sverige?

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone